Manca G. Renko, “Lastno življenje: Srečanje z Zofko Kveder”

U Ljubljani je 2017. godine objavljena biografija Zofke Kveder (1878-1926) u kojoj se govori i o povijesti žena na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće.

 

 

 

 

Lastno življenje

Srečanje z Zofko Kveder

Avtor: Manca G. Renko

leto izida: 2017
št. str.: 62

 

 

O knjigi

 

 

Lastno življenje, biografija Zofke Kveder, prikazuje, da ideje, stališča in boji zgodovinskih osebnosti nikoli ne umrejo, ampak živijo še danes. Manca G. Renko v svojem delu orisuje zgodovinski čas in položaj žensk na prehodu med 19. in 20. stoletjem. Zofka Kveder pooseblja boj za enakopravnost žensk in njihovo vključevanje v umetniško in javno življenje, hkrati pa knjiga pripoveduje tudi o njenem intimnem življenju. Pozornost mladih bralcev lovi z nenehnimi aktualizacijami in pogovornim tonom, s katerima gradi dinamiko dialoga, pogovora in razmisleka. Knjiga skuša vsaj delno zapolniti vrzel v izobraževalnem sistemu (in kanonu slovenske književnosti), iz katerega so ženske največkrat izločene ali pa v njem vsaj potisnjene ob rob, zaradi česar se mladi v času osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja z ženskimi umetnicami največkrat sploh ne morejo srečati. Ilustracije Samire Kentrić z vizualnimi elementi še nadgrajujejo in poglabljajo besedilno sporočilnost Lastnega življenja.

 

Recenzije

»Manca G. Renko v knjigi Lastno življenje: Srečanje z Zofko Kveder, ilustrirala jo je Samira Kentrić, poudarja, da se v zadnjem stoletju, kar zadeva enakopravnost spolov, ni veliko zares spremenilo. Tudi zato v predstavitev dela in življenja Kvedrove vseskozi umešča premisleke o ženskah v današnji družbi, saj se še vedno bojujejo, da bi bil njihov glas slišan in upoštevan. (Marjan Horvat, Mladina)«

 

 

https://beletrina.si/knjiga/lastno-zivljenje

 

 

http://www.mladina.si/178826/brezkompromisna-upornica-zofka-kveder/

 

 

Odgovori