Miljenko Foretić, „Dubrovačka Republika i Austrija“

U izdanju Matice hrvatske objavljena je 2017. godine knjiga Miljenka Foretića „Dubrovačka Republika i Austrija“ koju je prema Foretićevoj rukopisnoj ostavštini priredio za tisak Josip Vrandečić.

 

 

—-

 

 

Matica hrvatska

 

 

Knjige

 

 

Miljenko Foretić

 

 

Dubrovačka Republika i Austrija

 

 

Pisano pristupačnim stilom i strogo usmjereno prema jasnom iznošenju relevantnih spoznaja, Foretićevo je djelo prva znanstvena studija koja na temeljit i cjelovit način rekonstruira odnose između Dubrovačke Republike i austrijskih Habsburgovaca, odnose koji su postali glavnom okosnicom dubrovačke diplomacije nakon turskoga poraza pod Bečom.

 

Foretić u studiji proučava postepeno slabljenje starih dubrovačkih veza s Otomanskim carstvom u okolnostima habsburškoga prodora prema Jugoistoku, osporavajući tzv. tursku tezu beogradske historiografske škole o trajnoj otomanskoj prevlasti u dubrovačkoj politici, diplomaciji i gospodarstvu. Na temelju izvanrednoga poznavanja arhivske građe, Foretić je izveo minucioznu rekonstrukciju dubrovačkih političkih, diplomatskih, gospodarskih, vojnih, novčarskih i kulturnih veza s Monarhijom, a posebice s habsburškim jadranskim lukama (Trst i Rijeka). Također, iznimno su dragocjeni Foretićevi podaci o dubrovačkim vezama s hrvatskim velikašima Settecenta i podaci o usponu dubrovačkoga jadranskog brodarstva te bankarskih veza u Beču. Ovom se studijom na izniman način proširuju dosadašnje spoznaje o integracijskim kretanjima u hrvatskome društvu prije napoleonskih ratova i preporodnih kretanja.

 

Prema Foretićevoj rukopisnoj ostavštini, knjigu Dubrovačka Republika i Austrija priredio je za tisak Josip Vrandečić.

 

Biblioteka Historia, glavni urednik Luka Šeput, izvršna urednica Vesna Zednik, recenzenti Ivo Banac i Josip Vrandečić, priprema Tehnička priprema MH (Neven Osojnik), tisak Mediaprint-tiskara Hrastić (Zagreb). — Knjiga je opremljena sa 16 kolor ilustracija, bibliografijom i imenskim kazalom

 

Autori

 

 

Miljenko Foretić

 

Kulturni i znanstveni radnik (Dubrovnik, 1939‒2003), sin povjesničara Vinka Foretića. Autor je i urednik brojnih i vrijednih bibliografskih, historiografskih, kulturno-povijesnih, književno-povijesnih, teatroloških i leksikografskih radova

 

 

• biblioteka: HISTORIA
• cijena: 200,00 kn
• broj stranica: 219
• uvez: tvrdi uvez
• dimenzije: 17 x 25 cm
• godina izdanja: 2017.
• izdavač: Matica hrvatska
• mjesto: Zagreb
• ISBN: 978-953-341-027-2
• područje: historiografija, hrvatska povijest

 

PDF-ovi
• Sadržaj (58,3 KB)
• Uvod (1,3 MB)
• ODNOS DUBROVNIKA PREMA DRUGOM MOREJSKOM RATU (1714–1718) I ULOGA AUSTRIJE (175,0 KB)
• Zaključak (333,9 KB)
• Kazalo imena (642,6 KB)

 

 

http://www.matica.hr/knjige/dubrovacka-republika-i-austrija-1215/

 

 

Odgovori