Časopis Essehist ‒ poziv za suradnju na temi Pojava nacionalnih država

U nastavku prenosimo poziv za suradnju na devetom broju časopisa Essehist, časopisa Međunarodne udruge studenata povijesti ISHA Osijek Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

 

 

 

 

Međunarodna udruga studenata povijesti‒ ISHA Osijek

 

 

Objavljuje

 

 

POZIV

 

 

za suradnju na devetom broju časopisa Essehist, časopisa Međunarodne udruge studenata povijesti ISHA Osijek Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

 

 

Pozivaju se studenti povijesti te drugih društveno–humanističkih znanosti na suradnju pri stvaranju devetog broja časopisa Essehist. Tema idućeg broja bit će Pojava nacionalih država. U obzir će se uzimati radovi u kojima su obrađeni nastanak i razvoj nacionalnih država. Uz to, prihvaćat će se radovi u kojima je predstavljena teorijska analiza pojave i razvoja nacionalne ideje. Shodno tomu, moguće je obraditi krovnu temu broja s više ideoloških i teorijskih stajalištā. Preporučeni vremenski period obuhvaća devetnaesto i dvadeseto stoljeće, no moguće je obraditi i osamnaesto stoljeće, ukoliko postoje teorije i inicijative koje sadržavaju protonacionalne elemente. Geografska ograničenost tema ne postoji, što znači da se mogu obraditi nacionalni pokreti na svim kontinentima, primjerice Afrike u postkolonijalnom razdoblju. Zaključno, dopušteno je predstavljanje nastanka i razvoja određene nacionalne države, uspoređivanje stvaranja različitih nacionalnih država, kao i problematiziranje ostvarivanja nacionalne ideje, primjerice nasilnom jezičnom asimilacijom ili ratom.

 

 

Upute za prijavu:

 

Prijava mora sadržavati naslov rada i kratak sažetak, ime i prezime autora ili autorice, godinu i smjer studija te naziv matičnog fakulteta. Sažetak treba imati najviše 350 riječi, a šalje se u obliku privitka uz prijavu. Rad može imati najviše dva/dvije autora/autorice.

 

 

Rok za slanje sažetaka je 1. veljače 2018. godine.

 

 

Prijave i radovi šalju se na e-mail adresu: essehist@gmail.com

 

Osobe, čiji radovi budu prihvaćeni, bit će obaviještene e-mailom.

 

 

Rok za slanje prve verzije rada je 19. ožujka 2018. godine.

 

 

Napomena: Prve verzije radova bit će pregledane te, prema potrebi, vraćene na ispravljanje i dopunjavanje.

 

 

Veselimo se zajedničkoj suradnji!

 

 

Osijek, 20. prosinca 2018. godine

 

 

Međunarodna udruga studenata povijesti–ISHA Osijek

 

 

https://www.facebook.com/isha.osijek/

 

 

Odgovori