Predstavljanje zbornika ”Dubrovnik u hrvatskoj povijesti”. Zbornik radova u čast akademiku Nenadu Vekariću

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku pozivaju na predstavljanje zbornika ”Dubrovnik u hrvatskoj povijesti”. Zbornik radova u čast akademiku Nenadu Vekariću. Predstavljanje će se održati u ponedjeljak, 17.veljače 2020. u 19 sati u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.

 

Dubrovačka kulturno-povijesna baština jedinstveni je svjetski fenomen. Od ranosrednjovjekovnih početaka, preko teritorijalnoga, gospodarskoga i društvenoga razvoja srednjovjekovne komune, do petstoljetne političke samostalnosti i svekolikog razvoja Dubrovačke Republike, svojim vrelima predstavlja najbogatiji dokumentirani isječak hrvatske povijesti. Iako smješten na samom jugu hrvatskoga kulturnoga prostora, Dubrovnik je i u najkompliciranijim povijesnim trenutcima sudjelovao u njegovoj izgradnji i trajno obilježio njegov identitet. U ovom zborniku polazište su znanstvenicima i proučavateljima bile veze i međusobna prožimanja dubrovačkog prostora s drugim hrvatskim krajevima iz područja historiografije, književnosti, jezikoslovlja, filozofije,  prirodnih znanosti, likovne kulture, glazbene, crkvene i političke povijesti, demografije, etnologije, gospodarstva i drugih područja, a koje su obilježile i oblikovale dubrovačku povijest i dubrovački identitet kao prevažnu sastavnicu hrvatskog kulturnog prostora.

 

Izvor:

http://www.zavoddbk.org/novosti/dubrovnik-u-hrvatskoj-povijesti-zbornik-radova-u-cast-akademiku-nenadu-vekaricu/

https://www.facebook.com/zavoddbk/

 

 

 

Odgovori