Predstavljen udžbenik „Povijest gradišćanskih Hrvatov“

U Hrvatskom školskom muzeju u Zagrebu predstavljen je 30. svibnja 2019. prvi udžbenik „Povijest gradišćanskih Hrvatov“ koji su napisali Nikola Benčić, Miroslav Šašić i Štefan Zvonarić.

 

 

Inovativan udžbenik nacionalne povijesti iz Željeznoga

 

Autorski trojac Nikola Benčić, Miroslav Šašić i Štefan Zvonarić napisali su prvi udžbenik Povijesti gradišćanskih Hrvatov u nakladi Hrvatskoga kulturnog društva u Gradišću uz financijsku potporu obrazovnih institucija dviju zemalja, Austrije i Hrvatske

 

Slijedeći suvremene metodičke koncepcije nastave povijesti autorski trojac Nikola Benčić, Miroslav Šašić i Štefan Zvonarić napisali su prvi udžbenik Povijesti gradišćanskih Hrvatov, koji je u glavnome gradu savezne austrijske pokrajine Gradišće/Burgenlandu objavilo 2018. godine tamošnje najstarije Hrvatsko kulturno društvo – čiju je promociju u Zagrebu priredio Hrvatski školski muzej 30. V. 2019. Uz ravnateljicu Muzeja Štefku Batinić i predsjednika gradišćanskoga HKD-a Stanka Horvata promociji su nazočili mnogobrojni visoki uzvanici iz Hrvatske i Austrije, dok je prigodni glazbeni program izveo Crkveni zbor iz Velikog Borištofa. Uvodne riječi izrekao je predsjednik HKD-a Stanko Horvath, ujedno i član Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan domovine te dr. sc. Milan Bošnjak (SDUH RH), a zatim su slijedila izlaganja akademika Benčića te Zvonarića i Šašića.

 

Riječ je o inovativnome udžbeniku opće povijesti s cjelovito obrađenom gradišćanskohrvatskom dionicom od prapovijesti naovamo na tlu današnjih europskih država Austrije, Mađarske, Češke i Slovačke za srednje škole u jednome tomu, koji su financirali Savezno ministarstvo za obrazovanje i znanost iz Beča te Središnji državni ured za Hrvate izvan RH iz Zagreba. Posrijedi je složen, sadržajno slojevit i raznovrstan te polifunkcionalan historiografski tekst izrazite jasnoće. Nastojeći u svakoj prilici približiti se učeniku, središtu odgojno-obrazovnoga procesa koji se izvodi u višejezičnim i višekulturnim europskim sredinama, autori su stvorili iznimno koherentan i metodološki dosljedan udžbenik. Posljednja odlika odražava sretno spojen autorski tim formiran u neposrednome praktičnom užitku u poučavanju hrvatske povijesti i kulture u novoj i staroj im domovini. Naime, potkraj XV. i tijekom XVI. st. pred osmanskim prodorima Hrvati su se iseljavali iz područja Like, Krbave, zapadne Bosne, Korduna, Banovine, Gorskoga kotara i Slavonije i useljavali se u Kraljevinu Ugarsku, pokrajine Kranjsku, Korušku, Štajersku, Slovačku i Moravsku – nastavljajući ondje život i stvaralaštvo u više od tri stotine naselja. No, u stoljetnoj povijesti Gradišća tek je udžbenik Geschichte des Burgenlandes (1996.) dao djelomičan prikaz hrvatske povijesti te pokrajine, a bez osuvremenjenih interpretacija nestora gradišćanskohrvatskih historiografskih početnica koje prate četverostoljetnu hrvatsku nazočnost u tim destinacijama poput Druge i Treće štanke Ivana Dobrovića (1924., 1929.), Pripetenja Ugrov Jožefa Dreiskera (1872.) ili pak Mate Karalla Povesti Ugarske (1880.). Tu je značajan i predmetni historiografski opus Dragutina Pavličevića, Mate Ujevića, Alojza Jembriha te Željka Holjevca iz RH. Na inicijativu predsjednika HKD-a u Gradišću Stanka Horvatha autorski tim otisnuo se u oblikovanje nedostajućega cjelovitog udžbenika opće povijesti gradišćanskih Hrvata, pokazavši se u tom iskoraku uspješnim sudeći prema odličnoj recenziji prosvjetnih vlasti Austrije. Tako se ovaj udžbenik upotrebljava u nastavi ne samo u Austriji, nego i u Mađarskoj i Slovačkoj od ove školske godine. Obilje fotografija istaknutih osoba i događaja te ostali slikovni materijal o reprezentativnim kulturnim znamenitostima uza zemljovide upotpunjuju tekst raspoređen na 312 stranica. Budući da je riječ o grafički primjereno prezentiranome kvalitetnome slikovnom materijalu, on kao integralan dio teksta pruža đacima dodatne informacije o povijesnim zbivanjima. Količina informacija i način interpretacije povijesnih procesa, događaja i osoba primjerena je interesima učenika srednjoškolske dobi. Visoka svijest autora o višejezičnome učeničkom podrijetlu formirala je jezično-stilsku razinu udžbeničkoga narativa otisnutu na rubovima listova koja olakšava kako razumijevanje povijesne problematike, tako i njezino lakše usvajanje na razini stručnoga nazivlja objavljenog na tri jezika (gradišćanskohrvatskom, standardnom hrvatskom jeziku te njemačkom i mađarskom). Autori su se koristili najnovijim rezultatima historiografskih istraživanja, pruživši učenicima uvide u recentna tumačenja nacionalne povijesti.

 

Gradivo je izloženo u deset tematskih cjelina: 1. Uvod od prapovijesti do europske seobe naroda; 2. Život u staroj domovini; 3. Nova domovina; 4. Ratno 17. stoljeće i otpor politici Hasburgovaca; 5. Devetnaesto stoljeće; 6. Početak XIX. stoljeća; 7. Međuraće; 8. Drugi svjetski rat; 9. Svijet nakon II. svjetskog rata i 10. Suvremeni svijet – obrađen sve do XXI. stoljeća koje ujedinjuje sve gradišćanske Hrvate u Europskoj uniji, uključujući i matičnu im zemlju Hrvatsku od 2013. Uz svaku cjelinu otisnut je sažetak i zanimljiva crtica. Udžbenik prati pripadajući znanstveni aparat s više imenskih kazala gradova i mjesta, država i pokrajina; planina, rijeka i mora te popis slikovnih izvora. Autorskome timu prilog su dali Mirko Berlakovich i Ivan Rotter u jezično-stilskoj dionici, dizajn korica Katja Wukovits, dok Matthias Wagner potpisuje fantastično grafičko oblikovanje udžbenika.

 

Vesna Kukavica

 

 

Izvori i dodatne informacije:

 

https://matis.hr/vijesti/inovativni-udzbenik-nacionalne-povijesti-iz-zeljeznoga/

 

http://www.hsmuzej.hr/hr/aktualnosti/povijest-gradiscanskih-hrvatov/

 

 

Odgovori