Branimir Brgles, “Ljudi, prostor i mijene – Susedgradsko i donjostubičko vlastelinstvo 1450. – 1700.”

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu objavio je 2019. godine knjigu Branimira Brglesa “Ljudi, prostor i mijene – Susedgradsko i donjostubičko vlastelinstvo 1450. – 1700.” (312 str.).

 

U procesu prilagodbe suhoparnoga znanstvenog teksta interesima šire čitalačke publike nastojao sam, u mjeri u kojoj je to bilo moguće, zadržati unutarnju strukturu istraživanja provedenoga s ciljem izrade doktorata, čijemu sam planiranju i oblikovanju posvetio iznimnu pažnju. Sadržaj i ciljevi istraživanja, istraživačka pitanja i metodologija tražili su, naime, različite pristupe i alate, kao i zaseban prostor u strukturi doktorskoga rada, a on je pritom morao biti osmišljen kao čvrsto oblikovana, smislena cjelina: zbog toga je strukturiranje doktorskoga rada bilo gotovo podjednako zahtjevno kao i samo istraživanje. Struktura doktorskoga rada morala je, nadalje, pratiti metodološke i empirijske napore kako bi – što je šire moguće – zahvatila raznovrsne problematike: od kronološke deskripcije najvažnijih zbivanja te problemskih pitanja i zaključaka temeljenih na empirijskim, kvantitativnim istraživanjima, do kartografskih rješenja i vizualnih prikaza rekonstrukcije prostora. Široko je postavljanje problemskih pitanja i metodoloških rješenja bilo nužno i kako bi se moglo što bolje odgovoriti na problemska pitanja vezana uz dugotrajne povijesne procese i društvene strukture, pri čemu je iznimno važna bila i čvrsta teorijska potpora cjelokupnomu poduhvatu, pa je i taj dio istraživanja morao biti uvršten i prikladno opisan. U tom kontekstu bilo je vrlo važno da već i sama struktura monografije prenese čitatelju poruku o ciljevima istraživanja i načinu na koji je ono provedeno.

 

Izvor: http://knjige.ihjj.hr/knjiga/ljudi-prostor-i-mijene-ndash-susedgradsko-i-donjostubicko-vlastelinstvo-1450-1700/252/

 

 

 

Odgovori