Ozren Biti, “Domaći teren: sociokulturno istraživanje hrvatskog sporta”

Nakon knjige “Nadzor nad tijelom: vrhunski sport iz kulturološke perspektive”, sociolog Ozren Biti (Institut za etnologiju i folkloristiku) objavio je 2018. godine knjigu “Domaći teren: sociokulturno istraživanje hrvatskog sporta”.

 

 

Domaći teren: sociokulturno istraživanje hrvatskog sporta

 

Ozren Biti

 

Institut za etnologiju i folkloristiku, 2018.

 

Sadržaj:

http://www.ief.hr/Portals/0/PropertyAgent/418/Files/230/Sadrzaj.pdf

 

 

Riječ je o vrlo vrijednoj knjizi koja ima značajan znanstveni doprinos za razumijevanje društvenih aspekata sporta, unaprjeđenje postojećih znanstvenih spoznaja o sportu i njegovim implikacijama za hrvatsko društvo. Sport je neodvojiv od strukture suvremenog društva, odnosno važna društvena institucija. Sport u Hrvatskoj već desetljećima ima veliki društveni značaj, posebice nogomet. Usprkos tome domaća sociologija i etnologija nemaju dovoljno razvijene subdiscipline koje se na sustavan način bave ovim temama, ali autor upravo ovom knjigom daje značajan doprinos znanstvenoj obradi tematike i ujedno daljnjem razvoju subdisciplina sociologije sporta i etnologije sporta.

 

dr. sc. Marko Mustapić

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

 

 

Bavljenje nizom istraživačkih tema u okviru proučavanja sporta iz perspektive društvenih i humanističkih nauka ovo delo kvalifikuje kao jedinstvenu celinu koja sport posmatra u širokom spektru, od njegove uloge u konstrukciji i reprodukciji različitih identitetskih praksi poput onih vezanih za naciju, preko njegovih inkarnacija u okviru ekonomske ili umetničke sfere, pa sve do onih njegovih rubnih ali iznimno relevantnih aspekata koji utiču na svakodnevicu savremene Hrvatske. Kao vešto izgrađena jedinstvena teorijsko-metodološka celina, poglavlja ove knjige daju celovit uvid u kompleksnost fenomena sporta u savremenom hrvatskom društvu. Takav pristup, kao i kompetentno i jasno obrađena tematika, predstavljaju izuzetan naučni doprinos ne samo u užim okvirima sportskih studija, sociologije i antropologije sporta, već i u kontekstu šireg korpusa savremene hrvatske društvene teorije.

 

dr. sc. Ivan Đorđević

Etnografski institut SANU

 

 

Izvor: http://www.ief.hr/Izdavaštvo/tabid/67/agentType/View/ID/230/Default.aspx

 

 

 

Odgovori