Hrvatska revija 2, 2018

U novom broju „Hrvatske revije“ o povijesti Boke Kotorske piše Lovorka Čoralić, o knezu Branimiru Mirjana Matijević Sokol, o kneginji Maruši Zrinka Nikolić Jakus, o vezama papinstva i Hrvata u 9. stoljeću Ana Biočić…

 

Kazalo

Tema broja: Boka Kotorska nekada i sada

3            Lovorka Čoralić:  Boka kotorska

4            Gracijela Čulić: Vrijeme bez minuta – minute bez vremena: Kotor, sjene prošlosti i vrijeme koje će doći

8            Don Anton Belan: Kotorske lode – laudes – pohvale

11         Jovan J. Martinović: Ozana Kotorska i Barbarossa

13         Radoslav Tomić: Gospa od Škrpjela

19         Lovorka Čoralić: Iz prošlosti Boke – peraški rod Zmajevića

25         Marija Mihaliček: Miroslav Miro Montani

Obljetnice

28         Mirjana Matijević Sokol: Pisana svjedočanstva o knezu Branimiru

32         Zrinka Nikolić Jakus: Kneginja Maruša. Žene, supruge, vladarice u ranom srednjem vijeku

36         Ana Biočić: Državne veze između papinstva i Hrvata u 9. stoljeću

Neobjavljena hrvatska književnost

38         Sead Muhamedagić: Zbivanja, sjećanja, slike
Osvrt na roman Između dva sna Irene Grubišić-Čabo

39         Irena Grubišić-Čabo: Između dva sna

Kulturositnice

43         Hrvoje Magdić: Ljubav Antuna Gustava Matoša i Olge Herak

Recenzije, osvrti i prikazi skupova

50         Marija-Ana Dürrigl: Posljednja epidemija kuge u Europi poharala je i Makarsku
Kuga u Makarskoj i Primorju 1815., Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog
od 2. do 4. prosinca 2015. u Makarskoj

53         Vesna Badurina Stipčević: Iz zadarske glagoljaške riznice
Глаголический сборник ХV в., Российская националная библиотека, Собрание И. Берчича, ф. 67, Берч. No 5 / Glagoljski zbornik XV. st., Ruska nacionalna biblioteka, Zbirka Ivana Berčića, f. 67, Berč. br. 5

55         Gojko Borić: Spomenik banu Jelačiću krivo protumačen, i ne samo to
Karl-Markus Gauß, Zwanzig Lewa oder tot, naklada Zsolnay, Beč, 2017.

59         Ivan Bošković: Književno susjedstvo
Hrvatska književnost u susjedstvu, DHK, Ogranak Pula, Pula, 2017.

62         Svjetlan Lacko Vidulić: Nacrt za povijest europske kulture
Viktor Žmegač: Četiri europska grada: kulturološki obzori, Matica hrvatska, Zagreb, 2017.

63         Vlasta Markasović: Nostalgični prilog panonističkoj književnosti
Franjo Džakula: Život na ravnici, Matica hrvatska – Ogranak Đakovo, 2016.

 

http://www.matica.hr/hr/547/kazalo-28051/

 

http://www.matica.hr/hr/547/r/naslovnica/

 

Odgovori