O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
Sat povijesti i kulture u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu

 SAT POVIJESTI I KULTURE


U dvorani Kataloga Hrvatskog državnog arhiva u četvrtak, 16. siječnja 2014. godine u 18,00 sati u okviru kulturnog četvrtka u HDA održat će se predavanje Hrvatska baština / umjetnost na Internetu - Wikipedia projekt studenata povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavanje je priredila Ivana Obradović.

Objavljeno: 13.01.2014.