O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
Umro povjesničar Ive Mažuran

Iznenada u petak 16. prosinca 2016. godine u 89. godini života u Zagrebu umro je dr. Ive Mažuran. Dr. Mažuran rođen je 1928. godine u Brušanima u Lici. Djetinjstvo provodi u Lici i Primorju, a 1942. godine s obitelji seli u Osijek. Studij povijesti upisuje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1948. godine, gdje je i diplomirao 1953. godine. Na istom fakultetu brani doktorsku disertaciju 1990. godine.

 

Njegov znanstveno istraživački rad traje više od 60 godina. 1954. godine zaposlio se u Muzeju Slavonije u Osijeku, a 1960. godine prelazi u Historijski arhiv u Osijeku. Na mjesto urednika za povijest u Školsku knjigu u Zagreb prelazi 1970. godine gdje ostaje do mirovine 1994. godine.

 

Dr. Mažuran najznačajniji je kao povjesničar srednjovjekovnog i ranonovovjekovnog Osijeka i Slavonije. O njegovom životu i radu u Osijeku je u prosincu 2013. godine održan znanstveni skup "Doprinos dr. sc. Ive Mažurana hrvatskoj historiografiji" tom prigodom dr. Mažuran je dobio najveću nagradu za svoj rad, postao je počasni građanin grada Osijeka.

 

Posljednji ispraćaj dr. Ive Mažurana bit će u srijedu 21. prosinca u 12:50 s Krematorija na Mirogoju.

 

---

 

Znanstveni skup "Doprinos dr. sc. Ive Mažurana hrvatskoj historiografiji"

 

Historiografija.hr

 

27.11.2013.

 

http://www.historiografija.hr/news.php?id=575

Objavljeno: 18.12.2016.