O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
Bronisław Geremek “Istorija siromaštva”


U Beogradu je 2015. objavljen prijevod poznate knjige “Povijest siromaštva” glasovitog poljskog povjesničara Geremeka koji u Hrvatskoj nije dovoljno prevođen. Čitateljima bi zasigurno bila zanimljiva i knjiga njegovih razgovora sa G. Dubyjem.


 


 


 


Bronislaw Geremek


 ISTORIJA SIROMAŠTVA


 


Prevod sa poljskog: Ljubica Rosić


 


Prevod dela: Litość i szubienica


 


Beograd 2015

326 str.


 latinica


 


 


Karpos


 


 


http://www.karposbooks.com/

Bogati i moćni u državi i crkvi izražavali su, tokom vekova, pomešana osećanja prema siromašnima, koja su oscilirala između sažaljenja i straha, samilosti i gnušanja. Ova studija, koja se bavi ekonomskim, društvenim i verskim aspektima siromaštva, nudi odgovore na to kako su takvi stavovi uticali na javno i privatno delovanje u odnosu na siromašne i baca svetlost na promenjivu prirodu uzroka siromaštva u Evropi od srednjeg veka do naših dana.Čak i u "hristijanizovanom“ srednjem veku nije bilo mnogo razumevanja za siromašne - osim ako siromaštvo nije bilo dobrovoljni izbor - i uzroci siromaštva su često bili predmet teoloških mistifikacija. Siromašni su igrali ulogu u spasenju bogatih kao objekti dobročinstva ("Bog bi mogao da učini sve ljude bogatima, ali hteo je da postoje i siromašni na ovome svetu, kako bi bogati imali priliku da iskupe svoje grehe“) i kao oni koji se mole za svoje dobročinitelje. Sa izbijanjem ekonomskih kriza krajem srednjeg veka, koje su naročito pogodile Evropu u 16. veku, sa povećanjem broja prosjaka i osiromašenog seoskog stanovništva koje nadire u gradove, na siromaštvo se sve više gleda kao na opasno, štetno i kao na uzrok društvene nestabilnosti. Siromašnima se zabranjuje da prose i uvodi se stroža razlika između "pravih“ siromaha i onih sposobnih za rad, koji se potom prisiljavaju na rad. U 16. veku dolazi do sekularizacije socijalne pomoći i gradovi preuzimaju nekadašnju ulogu crkve u raspodeli milostinje i u ovom veku se otuda začinju prve moderne institucije socijalne zaštite. Međutim, istovremeno dolazi i do prvih primena represivnih mera prema siromašnima (kako bi sprečio i kaznio zloupotrebu nove socijalna zaštite, grad Ruan 1566. podiže četiri vešala) i one će se u narednim vekovima pojačavati.Počev od kraja srednjeg veka, broj siromašnih u Evropi neprestano raste: gubljenjem ili napuštanjem zemlje seosko stanovništvo postaje nadničarsko, a u doba industrijalizacije zanatlije gube svoj status i nezavisnost i nalaze nesigurne poslove u industrijskim pogonima. Iako se suzbija apsolutno siromaštvo, jaz između bogatih i siromašnih biva očigledniji. Pitanje siromaštva je ono koje generiše prve utopijske socijalističke ideale.Bronisław Geremek pokazuje u kojoj meri je ključnu ulogu igralo siromaštvo u evropskoj istoriji. Njegova briljantno napisana studija baca novu svetlost na delovanje pojedinaca, grupa i nacija i na ono što je ležalo u osnovi najvećih društvenih promena na starom kontinentu. Istorija siromaštva. Beda i milosrđe u Evropi se smatra jednim od neizostavnih istorijskih radova o ovoj temi ekonomske i društvene istorije.


 Bronisław Geremek (1932-2008) je poljski istoričar. Studirao je na Univerzitetu u Varšavi, a na École des Hautes Études u Parizu je doktorirao 1960. godine. Na Sorboni je predavao od 1960. do 1965, a potom se vraća u Poljsku, gde će raditi kao naučnik u Poljskoj akademiji nauka. Fernand Braudel i francuska istoriografska škola Anala će ostaviti veliki uticaj na njegov rad, kako u pristupu tako i u izboru tema njegovih istraživanja. Objavio je niz istorijskih studija o evropskom srednjem veku i ranom novom veku. Za knjigu Pariski marginalci u 14. i 15. veku (1976) je dobio nagradu Francuske akademije. Istorija siromaštva. Beda i milosrđe u Evropi se prvi put pojavila na poljskom 1978. godine i prevedena je najpre na italijanski, potom na francuski, nemački, engleski i druge jezike.


 


---


 


Danas


 


Bronislav Geremek


 


Uloga siromašnih u društvenoj harmoniji


 


Našoj javnosti najpoznatiji kao ministar spoljnih poslova Poljske od 1997. do 2000. godine, Bronislav Geremek (1932-2008) je bio među vodećim evropskim istoričarima druge polovine dvadesetog veka. Školovao se i predavao na univerzitetima u Varšavi i Parizu. Njegovo kapitalno delo "Istorija siromaštva - beda i milosrđe u Evropi" pojavila se prvi put na poljskom jeziku 1978. godine, a potom je prevedena na sve veće evropske jezike. U ovoj briljantno napisanoj studiji, autor baca novu svetlost na delovanje pojedinaca, grupa i nacija i na ono što je ležalo u osnovi najvećih društvenih promena na Starom kontinentu. Izdavačka kuća Karpos, Loznica 2015. objavila je ovu knjigu u prevodu Ljubice Rosić. U dogovoru sa generalnim distributerom Krug komercom, Danas objavljuje odlomak iz knjige Bronislava Germaka "Istorija siromaštva". Izbor teksta i oprema redakcijski.


 


http://www.danas.rs/dodaci/nedelja/uloga_siromasnih_u_drustvenoj_harmoniji.26.html?news_id=307841


 


---


 


Bronisław Geremek


 


Usmiljenje in vislice : zgodovina revščine in milosrčnosti [prevedel Frane Jerman ; spremna beseda Marko Štuhec]


 


Prevod dela: Litość i szubienica


 


Ljubljana 1996


 


322 str.


 


---


 


Bronislaw  Geremek


 


Rubno srednjovjekovlje : od srednjeg vijeka do postkomunizma / preveo Zvonimir Mrkonjić


 


Lettre internationale (hrvatsko izd.). - 3 (1993), 11/12 ; str. 45-51 


 


Str. 51: Uz nastupno predavanje Bronislawa Geremeka / Nenad Ivić 


 


---


 


Bronislaw Geremek


 


Misliti Europu kao zajednicu / s francuskog prevela Dubravka Celebrini


 


Europski glasnik, Zagreb - 8 (2003), 8; str. 85-92 


 


 


Objavljeno: 09.07.2016.