O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
Preminuo prof. dr. Rene Lovrenčić

U Zagrebu je 7. lipnja 2012. preminuo istaknuti hrvatski povjesničar prof. dr. Rene Lovrenčić, umirovljeni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Lovrenčić je rođen u Zagrebu 8. rujna 1928. U rodnom je gradu završio gimnaziju (1947) i studij povijesti (1953) te doktorirao (1965) radom Geneza politike »novog kursa« u Hrvatskoj (disertacija je objavljena kao knjiga 1972. u izdanju Instituta za hrvatsku povijest Centra za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu). Tijekom studija radio je kao omladinski aktivist, a od 1951. kao nastavnik povijesti. Od 1954. je asistent, a potom docent (1966) te izvanredni (1973) i redoviti (1980) profesor svjetske povijesti novoga vijeka. Bio je predstojnik Katedre svjetske povijesti novog vijeka i voditelj poslijediplomskog magistarskog studija povijesti. Umirovljen je 1996. godine. Pisao je o odjecima Prve ruske revolucije 1905. u hrvatskoj javnosti, a bavio se i istraživanjem povijesti međuratnog Sovjetskog Saveza, odnosno viđenju ekonomske problematike SSSR-a u hrvatskim novinama. Autor je i suautor udžbenika i priručnika za nastavu povijesti za treći razred gimnazije te sedmi i osmi razred osnovne škole. Nedavno je objavio knjigu Nemirni mir. Svijet 1918.-1939.  u kojoj je vrlo plastično prikazao europsku i svjetsku međuratnu povijest. Surađivao je na radiju i televiziji, a značajna je i njegova urednička djelatnost, kao i rad na priređivanju i promociji različitih prijevoda važnih knjiga iz moderne i suvremene europske i svjetske povijesti. Bio je aktivan u društvenom i političkom radu te u strukovnim organizacijama povjesničara, a nalazio se i na čelu jugoslavenskog Nacionalnog komiteta pri Međunarodnom odboru povijesnih znanosti (do 1991).

Objavljeno: 10.06.2012.