O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
Međunarodna znanstvena konferencija „Totalitarizam – historiografija, politika i kultura sjećanja u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi“


Pozivno pismoInstitut za europske i globalizacijske studije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i Jean Monnet katedra za političke studije Europske unije: mreže europske integracije, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu i The Hugo Valentin Centre, Uppsala University


vas pozivaju na međunarodnu znanstvenu konferenciju pod naslovom


TOTALITARIZAM - HISTORIOGRAFIJA, POLITIKA I KULTURA SJEĆANJA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI


2. i 3. lipnja 2016., prostorije Filozofskog fakulteta, Split


Proučavanje brojnih društveno-političkih konjunktura u društvima Srednje i Jugoistočne Europe, njihovih kultura, povijesnih naslijeđa i politika u dvadesetome stoljeću, nemoguće je zamisliti bez znanstvenoga istraživanja onoga što se često naziva totalitarizmom. I dok je tijekom razdoblja Hladnog rata, pa i nakon njegova završetka, koncept totalitarizma bio proglašavan mrtvim nekoliko puta, ipak je ostao prisutan unutar brojnih teorijsko-konceptualnih promišljanja o društvima i njihovim konjunkturama razvoja. Nesumnjivo je da su neka društva Srednje i Jugoistočne Europe formirana u povijesnom razdoblju snažne dominacije fašističke i komunističke totalitarne ideje. I dok je komunističko-socijalistički totalitarni eksperiment trajao gotovo pola stoljeća te stoga i ostavio značajniji društveno-politički trag u društvima, onaj fašistički bio je znatno kraći, ali je svejedno utjecao na procese izgradnje država i nacija, a njegovo nasljedstvo donekle je prisutno i danas.


Nijedan totalitarni pokret/režim nije uspio ostvariti svoje ciljeve. U pokušajima analize i razumijevanja totalitarnih eksperimenata dvadesetoga stoljeća potrebno je imati na umu da totalitarni eksperiment s jedne strane predstavlja utopijsku ideju stvaranja novoga, boljega, trajnijega, a s druge strane predstavlja vjerovanje „karizmatske aristokracije“ u njihovu ideološku nepogrešivost i neupitno pravo da vode društva kroz proces transformacije. Cilj konferencije jest kroz komparativni i transnacionalni pristup istražiti, analizirati, i predstaviti sličnosti i razlike dviju ideja, njihove nacionalne specifičnosti i nadnacionalne utjecaje, njihove međusobne odnose, njihovu svakodnevnu praksu, njihove konjunkture razvoja i djelovanja, te njihov utjecaj na suvremena društva Srednje i Jugoistočne Europe.


Moguće teme izlaganja:


suočavanje s prošlošću

odnos vlasti i pojedinca

ideja države i društva

politička i društvena uključivost i isključivost

uloga nasilja

rod, spol i obitelj

ekonomski modeli

omladinske organizacije

svakodnevni život

emigracija i imigracija

tisak i propaganda

suvremena politika i totalitarizam

 

 

Službeni jezici konferencije bit će hrvatski i engleski. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje slanjem kratkog sažetka njihova izlaganja (max. 300 riječi) te kratkim životopisom i popisom najvažnijih objavljenih radova. Vrijeme previđeno za izlaganje iznosi 15 minuta.

Prijave se šalju na e-mail: goran.miljan@gmail.com.


Krajnji rok za prijavu jest 15. travanj 2016.


Također, na skupu će biti organiziran i poseban panel Forum mladih istraživača posvećen doktorandima i mogućnosti da prezentiraju svoje istraživačke radove (sinopsise).


Časopis Europske studije - European Studies - http://www.jmonnetchair.com/eu izrazio je interes za objavu radova onih sudionika koji će to željeti učiniti.


Za sva daljnja pitanja obratite se:


Tamara Ljubičić, Filozofski fakultet, Ured Dekana, Odjeljak za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću, tel: +385 21 329 290, e-mail: ljubicic@ffst.hr


Potvrđeni sudionici:


Dr. Tomislav Dulić (Hugo Valentin Centre, Uppsala University)


Profesor Dr. Constantin Iordachi (Central European University, Budapest)


Profesor Dr. Aleksandar Jakir (Filozofski fakultet, Split)


Professor Dr. Anđelko Milardović (Institut za migracije inarodnosti/Institut za europske i globalizacijske studije)


Dr. Burkhard Olschowsky (Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa)


Univ. - Prof. Mag. Dr. Dieter Pohl (Abteilungsleiter Zeitgeschichte und Geschichte Ost- und Südosteuropas Stellvertretender Institutsvorstand Alpen-Adria Universität, Klagenfurt)Objavljeno: 07.03.2016.