O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
Historijski zbornik – časopis Društva za hrvatsku povjesnicu

Historijski zbornik, časopis Društva za hrvatsku povjesnicu kontinuirano izlazi od 1948. godine. Ovdje (http://www.historiografija.hr/hz.php?god=0) svi zainteresirani mogu pogledati tekstove koji su objavljeni u prvih četiri desetljeća izlaženja časopisa. Tekstove je skenirao i obradio Dejan Zadro. Članci od 2008. godine mogu se vidjeti na stranicama http://hrcak.srce.hr/hz


U časopisu se provodi postupak dvostrukoga recenziranja svih znanstvenih članaka. Autori šalju svoje tekstove uredniku ili uredništvu, koji određuju dvoje recenzenata za svaki od pristiglih članaka što ih uredništvo prihvati za provođenje postupka recenziranja. Recenzenti se izabiru između istaknutih poznavatelja historiografske problematike u Hrvatskoj i inozemstvu, a nisu upoznati s time tko je autor teksta što ga recenziraju jednako kao što ni autori tekstova ne znaju tko su im recenzenti.Također, u suradnji s Redakcijom Thesaurusa Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ u Zagrebu priređena je bibliografija članaka objavljenih tijekom šezdeset godina izlaženja Historijskog zbornika. Glavna je urednica u izradi bibliografije bila dr. Nataša Bašić, urednice Vlatka Dugački i Irina Starčević Stančić, a grafička urednica Ankica Petrović. Uz suglasnost gosp. Vlahe Bogišića, glavnog ravnatelja Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“, objavljuje se puno izdanje bibliografije na Internetu, zajedno s uvodnim slovom dr. Ivice Prlendera, glavnog urednika Historijskog zbornika, i uvodnim tekstom prof. dr. Damira Agičića i Branimira Jankovića.

2 . Uvodni tekstovi
2. Bibliografija članaka

Detaljno pretraživanje tekstova objavljenih u „Historijskom zborniku“ možete obaviti u ovoj bazi, koja obuhvaća 2686 članaka objavljenih u vremenskom razdoblju od 1948. do 2007. godine. Zahvaljujemo upravi Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ u Zagrebu na susretljivosti i dopuštenju da se na ovome mjestu stavi poveznica na bibliografsku bazu.

Internetska baza tekstova objavljenih u „Historijskom zborniku“

Objavljeno: 11.3.2009.