O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
Javnosti dostupni dokumenti iz vremena djelovanja Udbe

Autor: Darko Šokota/HRT

 

25. 09. 2015.   http://www.hrt.hr/300510/vijesti/javnosti-dostupni-dokumenti-iz-vremena-djelovanja-udbe

 


Sigurnosno-obavještajna agencija objavila je da je predala arhivsku građu bivše Službe državne sigurnosti Hrvatskom državnom arhivu. Riječ je o dokumentaciji koja je nastala od 1937. do 30. svibnja 1990.

 

Od osamostaljenja Hrvatske dokumentacija SDS-a zbog svoje je tajnosti izazivala veliku medijsku pozornost, a navodno se i često manipuliralo dokumentima i podacima koji su se ondje nalazili. Predaja dokumenata Državnom arhivu omogućit će da se razriješe tajne iz vremena djelovanja Udbe.

 

U arhiv je ušla i ekipa HTV-a.

 

Ondje je milijun stranica dokumenata tajnih službi još od vremena Kraljevine Jugoslavije. Od raznih tematskih zbirki, o temama koje su službe u povijesti pratile, do određene dokumentacije koja se odnosi na osobe, političke stranke, vjerske pokrete i slično. Dakle, tu su i dosjei osoba koje je nekadašnja Udba pratila, progonila ili, kako su to oni tada govorili, obrađivala. Naravno, jedan dio nedostaje - on je ili uništen ili otuđen prije osamostaljenja Hrvatske.

 

SOA već dvije godine planski i sustavno radi na sređivanju i kategorizaciji navedenog gradiva, a o obimu izvršenog posla govori podatak da su Hrvatskom državnom arhivu predana 134 dužna metra dokumentacije.

 

Svatko može predati zahtjev za uvid u tu dokumentaciju, no postoje propisi. Prema Zakonu o tajnosti podataka i Zakonu o zaštiti osobnih podataka, ne mogu ih svi i vidjeti.

 

Povjesničari kažu da će predaja dokumentacije tajnih službi i njima omogućiti cjelovito istraživanje - ovo bi trebalo napokon i demistificirati rad i ulogu SOA-e.

 

SOA sustavno radi na približavanju hrvatskoj javnosti i jačanju povjerenja građana u njezin rad. Predaja arhivskog gradiva SDS-a smjera tim ciljevima i istodobno čini odmak od povezivanja SOA-e s radom, metodama i tradicijom bivšeg SDS-a.

 

Arhivski dokumenti bivših tajnih službi na ovim prostorima opterećivali su politički i društveni život. Hrvatska je jedna od posljednjih nekadašnjih socijalističkih zemalja koja je napokon s njih skinula oznaku tajnosti.

 

Ovo bi trebao biti i korak prema izlasku iz naše povijesne zatvorenosti. Ipak, još će nekoliko godina proteći dok se kompletna dokumentacija potpuno ne obradi.

Objavljeno: 26.09.2015.