O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
Međunarodna konferencija "Razvoj demokracije"

Na konferenciji Razvoj demokracije raspravljat će se o ovim temama: 1. Shvaćanje razvoja demokracije u različitim okruženjima 2. Utjecaj demokracije na različite ekonomske sredine i primjeri pozitivne prakse 3. Sigurnost kao jamac demokracije i stabilnosti 4. Koegzistencija identiteta S ovom konferencijom želimo otvoriti prostor za komunikaciju, integraciju i suradnju u DR regiji.
Objavljeno: 25.04.2015.