O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
"Godišnjak za društvenu istoriju" - prof. dr. Andrej Mitrović (1937-2013)

Godišnjak za društvenu istoriju
    
Annual for Social History


http://www.udi.rs/annual.asp
    
godina
sveska 2
Beograd, 2013.

year
no 2
Belgrade, 2013


Prof. dr Andrej Mitrović (1937-2013)


Sadržaj / Contents


Studije / Essays


Milan Ristović

Andrej Mitrović: zamišljenost nad suštinom i smislom posla istoričara, 9-17.
Andrej Mitrović: Reflections on the Essence and the Meanings of Historian’s Work, 9-17.
    
Dubravka Stojanović

Istoričar totalne istorije – Andrej Mitrović i društvena istorija, 19-27.
Historian of Total History – Andrej Mitrović and Social History, 19-27.
    
Slobodan G. Marković
Andrej Mitrović kao istoričar kulture i istoričar političkih ideologija, 29-41.
Andrej Mitrović as a cultural historian and historian of political ideas, 29-41.
    
Radina Vučetić

Andrej Mitrović: umetnost istorije, 43-51.
Andrej Mitrović: the Art of History, 43-51.
    
Olga Manojlović-Pintar

Ecce Homo – Istorija, umetnost i istina u delu Andreja Mitrovića, 53-60.
Ecce Homo – History, Art and Truth in the Work of Andrej Mitrović, 53-60.
    
Goran Miloradović

Istoričar i sloboda (Susreti sa Andrejem Mitrovićem), 61-68.
The Historian and Freedom (Sessions with Andrej Mitrović), 61-68.
    
Vesna Aleksić
Andrej Mitrović o važnosti izučavanja ekonomske istorije, 69-76.
Andrej Mitrović on Importance of Research in Economic History, 69-76.
    
Mile Bjelajac

Neprolazne vrednosti u delima Andreja Mitrovića iz ciklusa Srbija i Balkan 1908-1918, 77-84.
Everlasting Values in Andrej Mitrovic’s Works From the Cycle on Serbia and the Balkans, 77-84.
    
Bibliografija / Bibliography


Udruženje za društvenu istoriju
Bibliografija Andreja Mitrovića, 155-177.
    
Prilozi


Gojko Božović

Čovek razgovora u vremenu netrpeljivih, 85-86.
    
Petar Vodopivec
In Memoriam – Prof. dr. Andrej Mitrovic (1937-2013), 87-92.
    
Dejan Đokić

Nesebično je delio svoje znaje, 93-94.
    
Dittmar Dahlmann, Milan Kosanovic

Nachruf auf Professor Dr. Andrej Mitrović (1937-2013), 95-96.
    
Miroslav Jovanović
(1962-2014)
Andrej Mitrović (1937-2013). Odlazak naučnika-institucije, 97-101.
    
Jorge Santos Carvalho

Andrej Mitrović (1937-2013), 103-104.
    
Milan Kosanovic

Andrej Mitrović (1937-2013), 105-106.
    
Gordana Krivokapić Jović

Andrej Mitrović: sećanje, 107-110.
    
John R. Lampe
Andrej Mitrovic, 1937-2013, 111-113.
    
Radoš Ljušić

Andrej Mitrović (1937-2013). Sećanje na profesora i kolegu, 115-127.
    
Zoran Panović
„Kod Londona“, 129-131.
    
Latinka Perović
Sećanje na Andreja Mitrovića (1937-2013) , 133-135.
    
Branka Prpa

Avantura uma, 137-138.
    
Branka Prpa
Andrej Mitrović – politička aktivnost istoričara i aktera istorije, 139-142.
    
Milan Ristović

Istorija kao poziv, 143-144.
    
Dubravka Stojanović
Netrpeljiv prema netrpeljivima, 145-147.
    
Ana Stolić
Andrej Mitrović (1937-2013), 149-151.
    
Dragan Štavljanin
In memoriam: Andrej Mitrović, kritičar vremena netrpeljivih, 153-154.

Objavljeno: 26.03.2015.