O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
Predavanje Ive Milovan Delić “Pandemija španjolske gripe 1918.-1919. u Puli” u Pazinu

U srijedu, 24. rujna 2014., s početkom u 18 sati u Velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu održat će predavanje dr. sc. Iva Milovan Delić pod naslovom “Pandemija španjolske gripe 1918.-1919. u Puli”. Organizator je Državni arhiv u Pazinu.

Dr. sc. Iva Milovan Delić je viša asistentica na Odsjeku za povijest pri Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Doktorsku disertaciju “Španjolska gripa 1918.-1919. u gradu Puli – socijalni aspekti mortaliteta od španjolske gripe i urbana anatomija pandemije” obranila je u veljači 2013. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno sudjeluje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu te je autorica nekoliko radova u stručnim i znanstvenim publikacijama.

Izvori:

Istarsko povijesno društvo, http://ipd-ssi.hr/

Državni arhiv u Pazinu, http://www.dapa.hr/index.php/hr/aktualno/obavijesti

Objavljeno: 22.09.2014.