O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |


Znanstveno-istraživački projektiAbecedni popis znanstveno-istraživačkih projekata s područja humanističkih znanosti, polje povijest koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH prihvatilo za sufinanciranje tijekom 2006. godine.

Prihvaćena su ukupno šezdeset i dva projekta.

Rang lista tih projekata sa sažecima nalazi se na web stranici MZOS-a:

Projekti MZOŠ

Objavljeno: 12.06.2007.