O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
MAPA STRANICA

Časopisi
Popis povijesnih časopisa u Republici Hrvatskoj

Arhivi
Popis arhiva u Republici Hrvatskoj

Knjižnice
Popis najvažnijih knjižnica Republici Hrvatskoj

Muzeji
Popis muzeja s povijesnom građom u Republici Hrvatskoj

Impressum
Osnovi podaci o portalu Historiografija.hr

Historijski zbornik
Osnovne informacije o časopisu Historijski zbornik i digitalizirana godišta

Znanstveno-istraživački projekti
Abecedni popis znanstveno-istraživačkih projekata s područja humanističkih znanosti, polje povijest koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH prihvatilo za sufinanciranje tijekom 2006. godine.

Nastava povijesti
Osnovne informacije o nastavi povijesti u Republici Hrvatskoj

Studij povijesti
Popis fakulteta u Republici Hrvatskoj na kojima se može studirati povijest
- Filozofski u Zagrebu
- Hrvatski studiji u Zagrebu
- Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Filozofski fakultet u Rijeci
- Sveučilište u Zadru
- Filozofski fakultet u Splitu
- Filozofski fakultet u Osijeku
- Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu


Znanstveno-istraživački instituti
Popis instituta u Republici Hrvatskoj koji su u potpunosti ili djelomično usmjereni istraživanju povijesti
- Hrvatski institut za povijest
- Zavod za hrvatsku povijest
- Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
- Institut za migracije i narodnosti
- Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“

Strukovna udruženja
Popis povjesničarskih strukovnih udruženja u Republici Hrvatskoj
- Društvo za hrvatsku povjesnicu
- Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti
- Hagiografija
- Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo


Objavljeno: 27.09.2011.