O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
ZNANSTVENI ČASOPISI
Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku
Službene straniceDigitalizirani brojevi
Arhivski vjesnik
Digitalizirani brojevi
Časopis za suvremenu povijest
Službene straniceDigitalizirani brojevi
CRIS časopis povijesnoga društva Križevci
Digitalizirani brojevi
Croatica Christiana Periodica
Digitalizirani brojevi
Dubrovnik Annals
Službene straniceDigitalizirani brojevi
Ekonomska i ekohistorija
Službene stranice
Historijski zbornik
Digitalizirani brojevi
Osječki zbornik
Digitalizirani brojevi
Podravina
Službene stranice
Povijesni prilozi
Službene straniceDigitalizirani brojevi
Povijest u nastavi
Službene straniceDigitalizirani brojevi
Problemi sjevernog Jadrana: Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci i područne jedinice u Puli
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest
Digitalizirani brojevi
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Digitalizirani brojevi
Scrinia Slavonica
Službene straniceDigitalizirani brojevi
Starohrvatska prosvjeta
Službene straniceDigitalizirani brojevi
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku
Digitalizirani brojevi: 1, 2, 3
Vjesnik istarskog arhiva
Službene stranice
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU
Digitalizirani brojevi
STUDENTSKI ČASOPISI


Klepsidra
Časopis studenata povijesti na FIlozofskom fakultetu u Rijeci
Epulon
Časopis studenata Odsjeka za povijest Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Lucius
Službene stranice
Pro Tempore
Službene straniceGodište 2008. časopisa "Pro tempore"


Objavljeno: 24.03.2014.