O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
ARHIVI
Arhivi u HrvatskojArhivi u svijetu
 • Državni arhiv Bjelovar
  Poveznica: http://www.bjelovar.hr/kultura/drzavni_arhiv.php

 • Državni arhiv Dubrovnik
  Poveznica: http://www.dad.hr/

 • Državni arhiv Gospić
  Poveznica:http://www.arhiv-gospic.hr/

 • Državni arhiv Karlovac
  Poveznica:

 • Državni arhiv Osijek
  Poveznica: http://www.dao.hr/

 • Državni arhiv Pazin
  Poveznica: http://www.dapa.hr

 • Državni arhiv Rijeka
  Poveznica: http://www.riarhiv.hr/

 • Državni arhiv Sisak
  Poveznica: http://www.open.hr/com/sisak/arhiv/arhiv.htm

 • Državni arhiv Slavonski Brod
  Poveznica:

 • Državni arhiv Split
  Poveznica: http://www.das.hr/

 • Državni arhiv Varaždin
  Poveznica: http://www.dav.hr/

 • Državni arhiv Zadar
  Poveznica: http://www.dazd.hr

 • Državni arhiv Zagreb
  Poveznica: http://www.daz.hr/
 • Andora
 • Austrija
 • Bjelorusija
 • Belgija
 • Češka
 • Danska
 • Estonija
 • Finska
 • Francuska
 • Island
 • Irska
 • Izrael
 • Italija
 • Jugoslavija
 • Latvija
 • Lihtenštajn
 • Litva
 • Luksemburg
 • Malta
 • Mađarska
 • Makedonija
 • Nizozemska
 • Norveška
 • Njemačka
 • Poljska
 • Portugal
 • Rusija
 • Slovačka
 • Slovenija
 • Španjolska
 • Švedska
 • Švicarska
 • Turska
 • Ukrajina
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Vatikan


 • Alžir
 • Argentina
 • Australija
 • Benin
 • Brazil
 • Čile
 • Ekvador
 • Filipini
 • Gana
 • Gvineja
 • Honduras
 • Indija
 • Indonezija
 • Japan
 • Južna Afrika
 • Kanada
 • Kazahstan
 • Kenija
 • Kolumbija
 • Kongo
 • Koreja
 • Kostarika
 • Kuba
 • Libanon
 • Madagaskar
 • Mauricius
 • Malezija
 • Meksiko
 • Namibija
 • Nigerija
 • Novi Zeland
 • Pakistan
 • Papua Nova Gvineja
 • Paragvaj
 • Peru
 • Senegal
 • Sjedinjene Američke Države
 • Sri Lanka
 • Tanzanija
 • Venezuela
 • Vijetnam


 • Objavljeno: 28.10.2012.