Predavanje “Hrvatski i srpski intelektualci u okupiranoj Srbiji 1915-1918.”

Bojan Đorđević održao je 10. svibnja 2018. u Srpskom kulturnom društvu “Prosvjeta” u Zagrebu predavanje “Hrvatski i srpski intelektualci u okupiranoj Srbiji 1915-1918.”.

 

 

Predavanje pod naslovom Hrvatski i srpski intelektualci u okupiranoj Srbiji 1915-1918

 

održaće dr. sc. Bojan Đorđević

 

u četvrtak, 10. maja 2018. u dvorani biblioteke s početkom u 18:00 sati.

 

 

Dr.sc. Đorđević govoriće o austrougarskoj kulturnoj politici u okupiranoj Srbiji od kraja 1915. do oktobra 1918. godine, o ulozi hrvatskih književnika i kulturnih radnika koji su kao oficiri službovali u Srbiji, o njihovom odnosu prema srpskim kolegama i saradnji sa njima, te o implikacijama koje je za srpske književnike ta saradnja imala u prvo vrijeme nakon rata. Predavanje je zasnivano uglavnom na dosad potpuno nepoznatim i neprimjećenim dokumentima iz Arhiva Srbije, Arhiva Jugoslavije i Državnog arhiva u Beču.

 

Bojan Đorđević

 

Rođen je u Trsteniku. Diplomirao (Grupa za jugoslovenske književnosti i opštu književnost), magistrirao i doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu. Od 1992. do 1995. bio je bibliotekar na Katedri za srpsku književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Od 1995. do 2011. godine radio je kao naučni saradnik i viši naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, gdje je bio predsjednik Naučnog veća. I dalje je angažiran u Institutu za književnost i umetnost kao vanjski saradnik na projektu Srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru. Radio je kao profesor po pozivu na Filozofskom fakultetu u Nišu od 2003. do 2008. godine. Na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku bio je honorarni predavač od 2006. do 2011. godine. Od 2011. godine radi na ovoj katedri kao docent. Bavi se arhivskom teorijom, kao i arhivskim istraživanjima kulturnih pojava i institucija, posebno u dvadesetom vijeku. Također istražuje književnost i kulturu Dubrovnika od XV do XVIII veka. Objavio je dosad devet monografija i 107 studija u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima. Član je uredništva Zbornika Matice srpske za književnost i jezik.

 

Uža oblast: arhivistika.

 

Prateća oblast: književna i kulturna istorija.

 

Monografije:

 

  • Nikola Nalješković dubrovački pisac 16. veka,
  • Biblijski i poslovični iskazi u dubrovačkoj književnosti
  • Molijer u Dubrovniku
  • Narodne poslovice u delima dubrovačkih književnika,
  • Letopis kulturnog života Srbije pod okupacijom 1941-1944,
  • Srpska kultura pod okupacijom,
  • Arhivistički pojmovnik,
  • Pola veka nauke o književnosti: Institut za književnost i umetnost 1962-2012,
  • Srpska kraljevska četvrta gimnazija 1910/11 – Gimnazija “Sveti Sava” 2010/11 – koordinate.
  • Letopis kulturnog života tokom Velikog rata 1916-1918, Beograd, 2014 /u koautorstvu/.

 

Izvor: http://biblioteka.skd-prosvjeta.hr/10-5-2018-hrvatski-i-srpski-intelektualci-u-okupiranoj-srbiji-1815-1918/

 

Odgovori