International conference “The Yugoslav Laboratory of Political Innovation: The Origins, Synthesis and International Influences of Self-Management Socialism”

U Kopru se 10. i 11. svibnja 2018. održava međunarodna znanstvena konferencija o jugoslavenskom samoupravnom socijalizmu na kojoj sudjeluju i povjesničari iz Hrvatske.

 

 

International conference

THE YUGOSLAV LABORATORY OF POLITICAL INNOVATION: THE ORIGINS, SYNTHESIS AND INTERNATIONAL INFLUENCES OF SELF-MANAGEMENT SOCIALISM

Koper, 10th and 11th May, 2018

 

Mednarodna znanstvena konferenca

JUGOSLOVANSKI LABORATORIJ POLITIČNE INOVACIJE: IZVORI, SINTEZA IN MEDNARODNI VPLIVI SAMOUPRAVNEGA SOCIALIZMA

Koper, 10. in 11. maj 2018

 

PROGRAMME AND ABSTRACTS

PROGRAM IN POVZETKI

 

http://www.zrs-kp.si/monografije/single/international-conference-the-yugoslav-laboratory-o-2294

 

 

Odgovori