Historiografska misao dana: “»Dobar povjesničar« je netko za kojega dobri povjesničari govore da je dobar povjesničar”

Tom naizgled jednostavnom i samorazumljivom rečenicom francuski sociolog Pierre Bourdieu polazi od toga da ocjena nekog stručnjaka treba autonomno biti u rukama stručnjaka, a ne da “svoje mišljenje o povjesničarima” iznosi “netko tko nije priznat kao povjesničar” (mediji, politika, tržište, birokracija…).

 

 

 

 

Pierre Bourdieu, “O televiziji. Pozornica i kulise”, u: Europski glasnik, br. 10, Zagreb 2005, str. 301-302.

 

 

“U svakom polju, sveučilišnom polju, povijesnom polju itd. postoje, već prema unutarnjim vrijednostima polja, podređeni i nadređeni. »Dobar povjesničar« je netko za kojega dobri povjesničari govore da je dobar povjesničar. To se nužno vrti ukrug. Ali heteronomija nastupa kada netko tko nije matematičar može posredovati kako bi dao svoje mišljenje o matematičarima, kada netko tko nije priznat kao povjesničar (primjerice, povjesničar televizije) može iznijeti svoje mišljenje o povjesničarima. S »autoritetom« koji mu pridaje televizija, gospodin Cavada vam kaže daje najveći francuski filozof M. X. Možemo li zamisliti da se o razlici između dva matematičara, dva biologa ili dva fizičara prosuđuje na referendumu ili u raspravi između sudionika koje bi izabrao gospodin Cavada? Mediji ne prestaju posredovati kako bi izrekli prosudbe. Tjednici to vole: načiniti bilancu desetljeća, ukazati na deset velikih »intelektualaca« desetljeća, petnaestak dana, tjedna, »intelektualaca« koji nešto znače, koji se uzdižu, koji padaju…”

 

 

Odgovori