“Nasuprot jednostranim, ideološkim pristupima rodnoj problematici (….) Rebeka Anić postavlja niz mnogo slojevitijih i zanimljivijih rasprava o rodu unutar Katoličke crkve kao institucije”

“Jadranka Rebeka Anić napisala je hrabru i važnu knjigu. U hrvatski kontekst, u kojem se u katoličku literaturu uvode rasprave o pojmu gender (rod) temeljene na tankim intelektualnim pretpostavkama, autrica je unijela drugačiju, kompleksniju sliku međunarodne katoličke scene, gdje razgovori o rodu nisu jednostrani nego u svom najiznijansiranijem obliku uvažavaju i poteškoće i potencijale koje donosi rodna perspektiva. Štoviše, Anić također daje naslutiti da rasprave o rodu nipošto nisu završene jer katoličke teologinje i teolozi još uvijek evaluiraju sadržaje i mogućnosti roda kao analitičkog koncepta i normativnog projekta. Teološki glas koji se može čuti u knjizi Kako razumjeti rod? predstavlja važan doprinos upravo toj i takvoj katoličkoj raspravi: glas je to koji se rađa unutar i zbog hrvatskih prilika ali i po metodi i po poruci nadilazi regionalne okvire.”

 

 

Slavica Jakelić (University of Virginia)

 

 

Iz predgovora knjizi Jadranke Rebeke Anić Kako razumjeti rod? Povijest rasprave i različita razumijevanja u Crkvi (Zagreb 2011)

 

 

Dr. sc. Jadranka Rebeka Anić, “Kako razumjeti rod? Povijest rasprave i različita razumijevanja u Crkvi“ (Zagreb 2011)