Kolokvij: Granice i susreti

U utorak, 17. travnja 2018. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu bit će održan kolokvij “Granice i susreti” u sklopu izbornog kolegija “Hrana i ranonovovjekovlje”, nositeljice doc. dr. sc. Ivane Jukić. Tribina se bavi granicama kroz povijest, odnosno fizičkim ili simboličkim (apstraktnim) aspektima granice. Kolokvij organiziraju Filip Ščuric, Monika Jerković i Ante Bećir, a na njemu sudjeluju doc. dr. sc. Ivana Jukić, doc. dr. sc. Marko Jerković, prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, izv. prof. dr. sc. Alexander Buczynski, izv. prof. dr. sc. Darko Vitek i dr. sc. Rudolf Barišić.

 

 

 

 

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Borongajska 83d, Zagreb

 

KOLOKVIJ:

GRANICE I SUSRETI

 

Organizatori: Filip Ščuric (2. god. diplomskog studija povijesti), Monika Jerković (2. god. preddiplomskog studija povijesti) i Ante Bećir (1. godina diplomskog studija povijesti).

 

 

Mentorica: doc. dr. sc. Ivana Jukić.

 

 

Datum: utorak, 17. travnja 2018.

 

 

Trajanje: dvorana Osijek od 12:45 do 15:55 sati.

 

 

Tema radionice: Susreti različitih naroda, kulturnih i društvenih skupina na stvarnim ili simboličkim, odnosno fizičkim ili mentalnim granicama. Dinamičnost života na/u granicama (bilo fizičkim, bilo mentalnim) svojim dugim povijesnim, političkim, gospodarskim, prometnim, kulturnim (…) procesima nudi opširan izbor tema kojima se može prikazati šarolikost i bogatstvo kolektivnoga mentaliteta nekog prostora. Radionica je zamišljena kao pokušaj otvaranja novih i slabo promoviranih tema u hrvatskoj historiografiji. Organizatori žele ponuditi nekoliko primjera/tema „susreta različitosti“ na hrvatskom povijesnom prostoru te potaknuti slušateljstvo na drugačije i integriranije promišljanje o prošlosti hrvatskoga, europskoga i svjetskoga prostora.

 

 

Cilj radionice: Popularizacija teme „granica“ među studentima Hrvatskih studija. Kroz primjere iz mikropovijesti prikazati sliku života na granici. Osim sukoba koji su nedvojbeno postojali, potrebno je promovirati i primjere suživota na granicama kroz povijest. Pritom ponuditi izlagačima „odriješene ruke“ pri izboru metodoloških paradigmi, epistemoloških pristupa i teme kojoj se odluče prikloniti.

 

 

Izlagači: doc. dr. sc. Ivana Jukić, doc. dr. sc. Marko Jerković, prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, izv. prof. dr. sc. Alexander Buczynski, izv. prof. dr. sc. Darko Vitek.

 

 

Program:

12:45 pozdravna riječ u ime organizatora: Filip Ščuric

12:50 doc. dr. sc. Ivana Jukić: uvodno izlaganje o granicama

13:10 doc. dr. sc. Marko Jerković: Liminalnost i cistercitski samostan

13:25 prof. dr. sc. Stjepan Ćosić: Pravoslavna zajednica u Dubrovniku do emancipacije u 19. stoljeću

13:40 doc. dr. sc. Ivana Jukić: Nova Barcelona kao primjer neke nove monarhije?

13:55 stanka

14:10 izv. prof. dr. sc. Alexander Buczynski: Vojna Krajina: Lička pukovnija

14:25 izv. prof. dr. sc. Darko Vitek: Dunav – rijeka koja razdvaja

14:40 dr. sc. Rudolf Barišić – Postoje li granice Bosne Srebrene?

14:55 zaključni osvrt i rasprava (moderator Ante Bećir)

15:25 predviđeni završetak

 

 

 

Izvor: https://www.facebook.com/events/165618400808055/

 

 

Odgovori