Ishay Landa, “Šegrtov čarobnjak. Liberalna tradicija i fašizam”

Izdavač Disput objavio je 2018. godine knjigu Ishaya Lande u kojoj iznosi naizgled osupnjujuću “tvrdnju da liberalni poredak ni izdaleka nije bio antiteza fašizmu, njegov apsolutni Drugi, nego je znatno pridonio fašizmu i prožimao mnoga njegova dalekosežna očitovanja”.

 

 

 

 

Disput

 

 

Ishay Landa

Šegrtov čarobnjak
Liberalna tradicija i fašizam

S engleskoga preveo Damjan Lalović

 

 

“Fašisti su se u pravilu klonili povezivanja s liberalizmom. No usprkos fašističkoj retorici fašizam nije bio autsajder u odnosu na liberalno, ‘otvoreno društvo’, već zapravo prisan insajder u tom društvu, koje usto i nije bilo bogzna kako otvoreno. […]

U Šegrtovu čarobnjaku iznosim tvrdnju da liberalni poredak ni izdaleka nije bio antiteza fašizmu, njegov apsolutni Drugi, nego je znatno pridonio fašizmu i prožimao mnoga njegova dalekosežna očitovanja. Većina razornih i ekstremnih aspekata fašizma, aspekata koji se obično doživljavaju kao napadi na liberalizam – odbacivanje demokracije; diktatura; okomljivanje na racionalizam i znanstvenu objektivnost; propaganda; šovinistički nacionalizam; imperijalistički i rasni rat – povijesno je nezamisliva izvan liberalnog okvira. Fašizam je bio organski proizvod razvojā uvelike (što znači: ne potpuno) začetih unutar liberalnog društva i ideologije. Bio je to ekstreman pokušaj rješavanja krize liberalizma, proboja iz njegove aporije i spašavanja buržoazije od nje same.

Svjestan sam činjenice da će tvrdnja o liberalno-fašističkoj srodnosti ideološke, društvene i povijesne prirode osupnuti neke čitatelje. Shvaćam da će je mnogi liberali smatrati odbojnom, ako ne i naprosto uvredljivom. Takvo je zgražanje očekivano, ali u mnogim ga slučajevima lišava opravdanosti argumentacija, koja ne zagovara obuhvatnu kritiku liberalizma. Za moju je argumentaciju, po svoj prilici, problematičnija činjenica da je iznenađujuće malo neliberalnih kritičara, bilo s desnice bilo s ljevice, dosad poduzelo pomno istraživanje liberalne tradicije u kontekstu proučavanja fašizma ili smatralo vrijednim ispitati klasične liberalne tekstove u potrazi za korijenima fašističke ideologije. Takav iznenađujući propust jedan je od razloga zašto je sveprisutni narativ koji fašizam i liberalizam smatra antitezama stekao unekoliko hegemonijski status.”

 

 

Ishay Landa (1969), profesor povijesti na Izraelskom otvorenom sveučilištu u Ra’anani. Autor je ovih knjiga: Nadčovjek na tržnici. Ničeanski heroizam u popularnoj kulturi (The Overman in the Marketplace. Nietzschean Heroism in Popular Culture, 2007), Šegrtov čarobnjak. Liberalna tradicija i fašizam (The Apprentice’s Sorcerer. Liberal Tradition and Fascism, 2009) i Korijeni europskog fašizma, 1789-1945. (The Roots of European Fascism, 1789-1945, 2015).

 

/332 str., 16,5 x 24 cm, tvrdi uvez, 2018/

 

 

Izvor: http://www.disput.hr/katalog-knjiga/srednji-put/segrtov-carobnjak/

 

 

Odgovori