Predavanja o kulturnim razmjenama Srednje Europe i Francuske 1950-ih godina

U petak, 9. ožujka 2018. u 18 sati u Francuskom institutu u Zagrebu Daniel Véri održat će predavanje o francuskoj kulturnoj diplomaciji i siromaštvu slika u Mađarskoj 1950-ih godina, a Ljiljana Kolešnik o politici kulturne razmjene s Francuskom i srednjom Europom tijekom 1950-ih godina.

 

 

Institut za povijest umjetnosti i Francuski institut pozivaju vas na promociju knjige

 

French Artistic Culture and Central-East European Modern Art

 

Predstavljanje knjige održat će se u srijedu 7. ožujka 2018. godine s početkom u 18:00 sati u Francuskom institutu (Preradovićeva 5). Knjigu će predstaviti urednice dr. sc. Ljiljana Kolešnik i dr. sc. Tamara Bjažić Klarin, recenzent prof. dr. sc. Frano Dulibić i akademik Tonko Maroević.

 

Kao popratni program u Francuskom institutu održat će se izložba reprodukcija umjetničkih djela predstavljenih u knjizi i dvije serije javnih predavanja 5. i 9. ožujka 2018. godine. Predavači su dr. sc. Asta Vrečko, dr. sc. Tamara Bjažić Klarin, dr. sc. Daniel Véri te dr. sc. Ljiljana Kolešnik.

 

 

 

Knjiga French Artistic Culture and Central-East European Modern Art rezultat je trogodišnjeg projekta „Pariška umjetnička scena i hrvatska moderna umjetnost” provedenog od 2013. do 2015. godine. Prilozi knjizi uglavnom se temelje na izlaganjima s triju međunarodnih konferencija održanih u okviru rada na projektu, dopunjenih esejima nekolicine pozvanih autora.

 

Knjiga je podijeljena u dvije cjeline – studije koje tumače odnos između francuske umjetničke kulture i srednjoistočno europskih lokalnih likovnih scena međuratnoga razdoblja te studije o njihovim relacijama nakon Drugog svjetskog rata, u razdoblju obilježenom znatno drukčijim i puno složenijim političkim okolnostima. Publikacija je zamišljena kao prinos aktualnim raspravama o problemu odnosa središta i periferije.

 

 

 

 

Program javnih predavanja

 

Ponedjeljak, 5. ožujka 2018., 18:00 sati

 

• dr. sc. Asta Vrečko, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani
French Influences and Slovene Art in the Inter-war Period (Francuski utjecaji i slovenska umjetnost u razdoblju između dva svjetska rata)

 

• dr. sc. Tamara Bjažić Klarin, Institut za povijest umjetnost
Le Corbusier s’il vous plaît? – Oui, mais… Međuratna arhitektura između Zagreba i Pariza

 

Petak, 9. ožujka, 2018., 18:00 sati

 

• dr. sc. Daniel Véri, Muzejski centar Ferenczy, Szentendre
The Great Book Theft – French Cultural Diplomacy and the Scarcity of Images in 1950s Hungary (Velika krađa knjiga – Francuska kulturna diplomacija i siromaštvo slika u Mađarskoj 1950-ih godina)

 

 

Predavanje Daniela Vérija “Velika krađa knjiga – Francuska kulturna diplomacija i siromaštvo slika u Mađarskoj 1950-ih godina” donosi pripovijest o “Izložbi francuske knjige”, održanoj u Budimpešti 1959. godine, o prvom izložbenom kontaktu mađarske publike s nekom zapadnoeuropskom zemljom, a nakon Sovjetske vojne intervencije 1956. godine. U fokusu predavanja nalazi se ishod toga događaja, objašnjen iz perspektive tadašnje političke situacije u Mađarskoj kao i iz perspektive uloge kulturne diplomacije u politici hladnoga rata. Pripovijest je uokvirena aktualnim pokušajem rekonstrukcije spomenute izložbe te informacijama i sjećanjima sadašnjih vlasnika eksponata na vrijeme i okolnosti njezina održavanja.

 

• dr. sc. Ljiljana Kolešnik, Institut za povijest umjetnosti
U sjeni Picassove Golubice mira. Politika kulturne razmjene s Francuskom i srednjom Europom tijekom 1950-ih godina

 

 

Predavanje Ljiljane Kolešnik “U sjeni Picassove Golubice mira. Politika kulturne razmjene s Francuskom i srednjoistočnom Europom tijekom 1950-ih godina” donosi prikaz jugoslavensko-francuske kulturne razmjene u polju likovnih umjetnosti tijekom 1950-ih godina; polazeći od napetih i nerijetko mučnih odnosa s kulturnom elitom KPF nakon 1948. godine, kao i njezine uloge u (posrednim) kontaktima sa zemljama Istočnoga bloka. U fokusu predavanja nalazi se jedan od ishoda tih složenih odnosa – paralelan, neoficijelan sustav komunikacija između domaće i francuske kustoske i umjetničke scene, uspostavljen „ispod radara“ državnih tijela zaduženih za pitanja kulturne razmjene. Artikulacija toga sustava, njihovi protagonisti i osobne strategije bit će ilustrirane opisom organizacije nekoliko izložbi iz toga desetljeća, koje su naknadnim interpretacijama uokvirene ciljevima tadašnje jugoslavenske međunarodne politike.

 

 

Izvor i dodatne informacije:

 

https://www.ipu.hr/article/hr/581/francuska-kultura-i-moderna-umjetnost

 

 

 

 

Odgovori