Poziv na konferenciju „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, u suradnji s Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić“ iz Mostara i Udruženjem za modernu historiju iz Sarajeva, organizira konferenciju „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“. Rok za prijavu: 2. ožujka 2018.

 

 

 

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke organizira naučnu konferenciju pod nazivom „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“

 

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, u saradnji sa Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić“ iz Mostara i Udruženjem za modernu historiju iz Sarajeva, organizira naučnu konferenciju pod nazivom „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“.

 

 

Naučna konferencija će se održati u Mostaru 13. i 14. aprila 2018. godine. Rok za prijavu i dostavu sažetaka radova (na B/H/S i engleskom jeziku) sa okvirnim pregledom korištene literature je 2. mart 2018. godine.

 

 

Obavještenje
Obavijest

 

 

Prijavni obrazac Naučna konferencija
Prijavni obrazac Znanstvena konferencija

 

 

Uputstva autorima
Upute autorima

 

 

http://www.fmon.gov.ba/Obavjest/Pregled/385

 

 

Odgovori