Ciklus tribina “Sto godina od osnivanja Jugoslavije”

Centar za jugoslovenske studije i Dom omladine Beograd organizirao je 6. veljače 2018. prvu tribinu “Stvaranje Jugoslovena” u okviru ciklusa “Sto godina od osnivanja Jugoslavije”.

 

 

Ciklus razgovora na temu Sto godina od osnivanja Jugoslavije koje Centar za jugoslovenske studije/Cejus (Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum) organizuje u partnerstvu sa Domom omladine Beograda (DOB) trajaće od februara do decembra 2018. godine, svakog prvog utorka u mesecu.

 

 

https://www.facebook.com/cejus.jus/

 

 

 

 

Tribina “Stvaranje Jugoslovena”

 

 

Cejus: Centar za jugoslovenske studije

 

 

Dom omladine Beograda

 

 

6. februara 2018.

 

 

Učesnici:

 

dr Stanislava Barać, Institut za književnost i umetnost
dr Lada Stevanović, Etnografski institut SANU/Cejus
prof. dr Ildiko Erdei, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
dr Sanja Petrović Todosijević, Institut za noviju istoriju Srbije/Cejus

 

 

Moderator: dr Srđan Atanasovski, Muzikološki institut SANU/koordinator Centra za jugoslovenske studije)

 

 

Tribinom Stvaranje Jugoslovena otpočeće se razgovori na temu Sto godina od osnivanja Jugoslavije koje organizuju Centar za jugoslovenske studije (Cejus) pri Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum i Dom omladine Beograd (DOB). Učesnici i učesnice tribine Stvaranje Jugoslovena pokušaće da odgovore na brojna pitanja koja zadiru u problematiku stvaranja jugoslovenske nacije, procese „stvaranja“ Jugoslovena „odozgo“ ali i njima srodne i spontanije procese „stvaranja“ Jugoslovena „odozdo“ Politika „privođenja“ građana jugoslovenskoj državi ali i zvaničnoj ideologiji razmatraće se od vremena Prvog svetskog rata i Ujedinjenja 1918. preko vremena postojanja jugoslovenske države kao kraljevine a onda i socijalističke republike. Zvanična politika države koja je, između ostalog, trebalo da dovede do konstruisanja jugoslovenskog identiteta, razmatraće se kroz analizu politike konstruisanja jugoslovenske književnosti, pisanja jugoslovenskih časopisa za decu sa posebnim osvrtom na pisanje časopisa „Jugoslovenče“ koji je izlazio pre Drugog svetskog rata, simbole pionirskog identiteta ali i zvaničnu politiku obrazovanja i vaspitanja koja je u Jugoslaviji krajem pedesetih početkom šezdesetih godina 20. veka dovela do „masovne proizvodnje“ tzv. „srećnog detinjstva“. Politika „stvaranja“ Jugoslovena razmatraće se kao veoma dinamična ali ne i izolovana u odnosu na druge procese koji su obeležili period postojanja kako Jugoslavije kao kraljevine tako i socijalističke Jugoslavije.

 

 

O učesnicima tribine:

 

 

dr Stanislava Barać (1977, Zrenjanin) je naučna saradnica Instituta za književnost i umetnost (Beograd). Glavna oblast istraživanja su joj: srpska i jugoslovenska književnost 20. veka s posebnim osvrtom na period između dva svetska rata, ženska književnost i feministička periodika. Autorka je dve monografske studije: Avangardna „Misao“ (2008) i Feministička književnost. Žanr ženskog portreta u srpskoj periodici 1920-1941 (2015).

 

 

dr Lada Stevanović (1974, Zagreb) je viša naučna saradnica Etnografskog instituta SANU i jedna od osnivačica Centra za jugoslovenske studije. Između ostalog, bavi se pamćenjem i nacionalnim identitetom odnosno pre svega načinom na koji je konstruisano jugoslovenstvo. Autorka je monografije Laughing at the Funeral: Gender and Anthropology in the Greek Funerary Rites (2009).

 

 

prof. dr. Ildiko Erdei (1965, Kovin) je vanredna profesorka na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bavi se antropologijom materijalne kulture, rodnim studijama i odnosom između ekonomije i kulture. Autorka je većeg broja radova. Između ostalog, napisala je sledeće monografske studije: Antropologija potrošnje (2008) i Čekajući Ikeu. Potrošačka kultura u postsocijalizmu i pre njega (2012).

 

 

dr Sanja Petrović Todosijević (1977, Šabac) je naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije (Beograd) i jedna od osnivačica Centra za jugoslovenske studije. Bavi se društvenom istorijom Srbije i Jugoslavije u periodu posle Drugog svetskog rata sa posebnim osvrtom na istoriju detinjstva i obrazovanja i istorijom Drugog svetskog rata. Autorka je monografije Za bezimene. Delatnost UNICEF-a u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji 1947-1954 (2008).

 

 

O moderatoru:

 

 

dr Srđan Atanasovski (1983, Kumanovo) je naučni saradnik Muzikološkog instituta SANU i koordinator Centra za jugoslovenske studije. Područja njegovog naučnog interesovanja obuhvataju studije nacionalizama, studije slušanja i zvučnih predela i posmarksističke teorije. Autor je monografije Mapiranje Stare Srbije: Stopama putopisaca, tragom narodne pesme (2017).

 

 

https://www.facebook.com/events/179720672631916/

 

 

dr Stanislava Barać je govorila o jugoslovenskoj književnosti od njene ideje pre postojanja okvira državne zajednice, preko projekcija jugoslovenske književnosti unazad nakon formiranja zajedničke države i stvaranja jugoslovenskog čitalačkog sveta, zajednice koja postoji i dalje iako zajedničke države više nema.

 

 

dr Lada Stevanovic je govorila na koji način je nacija servirana deci kroz dečji časopis “Jugoslovenče” koji je izlazio u periodu 1931-1941. analizirajući elemente za konstruisanje nacije poput jezika, simbola, prostora i kolektivnog pamćenja.

 

 

dr Sanja Sanja Petrović Todosijević o politici obrazovanja i vaspitanja, novoj školi koju su zahtevali procesi modernizacije, ulozi roditelja i novom konceptu detinjstva koji će iznedriti nove Jugoslovene.

 

 

Odgovori