Novi doktor povijesti

Slaven Kale obranio je 7. veljače 2018. disertaciju pod naslovom “Politička i kulturna javnost Banske Hrvatske o Poljacima i poljskom pitanju u drugoj polovici 19. stoljeća”, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Damira Agičića, u okviru poslijediplomskoga doktorskoga studija povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

Čestitamo novome doktoru humanističkih znanosti, polje povijest!

 

 

Odgovori