„Hrvatska revija“ – tema broja: Splitski evangelijar

Tema broja „Hrvatske revije“ (4, 2017) je Splitski evangelijar / Evangeliarium Spalatense  – o kojem pišu T. Galović, M. Matijević Sokol, O. Perić, I. Basić, B. Grbavac, D. Karbić, M. Trogrlić, E. Marin – dok T. Vedriš nastavlja pisati o Rimu.

 

 

Hrvatska revija 4, 2017

 

Iz sadržaja

 

 

Tema broja: Splitski evangelijar / Evangeliarium Spalatense

 

4            Tomislav Galović

Evangeliarium Spalatense / Splitski evangelijar – najstarija i najsvetija knjiga u Hrvata (tematski uvodnik)

7            Mirjana Matijević Sokol: Evangeliarium Spalatense.

Kako je priređeno kritičko izdanje

11         Olga Perić: Filološki izazovi Splitskog evangelijara

13         Ivan Basić: Splitski evangelijar u historiografskoj recepciji

18         Branka Grbavac i Damir Karbić: Paleografski aspekti Splitskog evangelijara

20         Marko Trogrlić: Važnost kritičkog izdanja Splitskog evangelijara

22         Emilio Marin: Evangeliarium Spalatense – faksimilno izdanje iz 2004.

i sudbina jedne knjige

 

 

Putopis

32         Trpimir Vedriš: Rimske razglednice (II)

Antički Rim očima srednjovjekovnoga hodočasnika

 

 

Tekstovi su dostupni na poveznici: http://www.matica.hr/hr/531/

 

 

Odgovori