Tatjana Šarić, “U vrtlogu komunizma: mladi Hrvatske 1945. – 1954.”

U izdanju Hrvatskog državnog arhiva objavljena je knjiga Tatjane Šarić „U vrtlogu komunizma: mladi Hrvatske 1945. – 1954.“ (Zagreb 2017, 541 str.).

 

Hrvatski državni arhiv

 

 

Tatjana Šarić

 

 

U vrtlogu komunizma: mladi Hrvatske 1945. – 1954.

 

 

Zagreb 2017.

 

 

Ključne riječi:

Socijalizam, komunizam, mladi, Narodna Republika Hrvatska, poraće, 1945.–1954., SKOJ, USAOH, Narodna omladina Hrvatske

(Socialism, Communism, Youth, National Republic of Croatia, After-war Period, 1945-1954, ACYY, ULAYC, People’s Youth of Croatia)

 

Sažetak:

Knjiga se bavi istraživanjem jednog do sada neobrađenog segmenta hrvatske suvremene povijesti – života mladih ljudi u Hrvatskoj u vremenu neposredno nakon svršetka Drugog svjetskog rata. Naglasak je na utjecaj na život mladih od strane komunističkih omladinskih organizacija koje su djelovale kao transmisije Komunističke partije. U knjizi se kroz obradu različitih vidova života mladih ljudi i procesa koji su se tada odvijali u državi i društvu (obrazovanje i ideološka indoktrinacija mladih, obračun režima s protivnicima novog državnog poretka, sukob s Informbiroom, omladinske radne akcije, industrijalizacija, kolektivizacija sela te relativna liberalizacija u društvu s početkom 1950-ih), pruža slika golemog utjecaja Komunističke partije te omladinskih organizacija na sveukupnost života i položaja mladih ljudi u tadašnjoj Hrvatskoj. Također se, po prvi put, iz drugog kuta gledanja (u odnosu na historiografiju socijalističkog razdoblja), nastoje prikazati posljedice jednostranačkog i isključivog komunističkog sustava u neposrednom poraću, na perspektive i kvalitetu života mladih ljudi. Važno je naglasiti kako je ovaj rad većinskim dijelom rezultat istraživanja na fondovima Hrvatskog državnog arhiva te su nove spoznaje i podaci elaborirani u njemu produkt korištenja do sada nekorištenog arhivskoga gradiva.

 

 

Izvor:

 

http://www.bib.irb.hr/911981

 

Sadržaj:

 

https://www.academia.edu/35409435/U_vrtlogu_komunizma_mladi_Hrvatske_1945._-_1954

 

Odgovori