POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA NAGRADE NA PODRUČJU HISTORIOGRAFIJE ZA 2017. GODINU

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Društvo za hrvatsku povjesnicu, krovne udruge hrvatskih povjesničara i povjesničarki, pozivaju na podnošenje prijava/prijedloga za nagrade do 31. siječnja 2018. godine.

 

 

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti / Društvo za hrvatsku povjesnicu
Opatička 10, 10000 Zagreb

 

 

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA NAGRADE NA PODRUČJU HISTORIOGRAFIJE ZA 2017. GODINU

 

 

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Društvo za hrvatsku povjesnicu, krovne udruge hrvatskih povjesničara i povjesničarki, želeći nagraditi rad istaknutih pojedinaca na području historiografije, ustanovili su sljedeće nagrade:

 

1. Nagrada „Ivan Lučić“ za životno djelo
– dodjeljuje se za poseban doprinos pružen razvoju historijske znanosti tijekom dugogodišnjeg znanstvenog i nastavnog rada

 

2. Nagrada „Mirjana Gross“ za knjigu
– dodjeljuje se za najbolju knjigu objavljenu u prethodnoj godini (2017.)

 

3. Nagrada „Vjekoslav Klaić“ za popularizaciju
– dodjeljuje se za doprinos popularizaciji povijesne znanosti preko knjiga, u medijima, novinama, televiziji, radiju i/ili internetskim portalima, za važne prezentacije povijesnih tema u muzejima i dr.

 

4. Nagrada „Ferdo Šišić“ za najbolji diplomski/magistarski rad
– dodjeljuje se studentici/studentu diplomskog studija povijesti za najbolji diplomski/magistarski rad obranjen u prethodnoj godini (2017.)

 

5. Nagrada „Jaroslav Šidak“ inozemnom povjesničaru/povjesničarki
– dodjeljuje se povjesničarki/povjesničaru iz inozemstva za autorsku knjigu ili značajan doprinos istraživanjima i predavanjima o hrvatskoj povijesti u inozemstvu

 

 

Prijave/prijedloge za nagrade mogu izvršiti povijesni odsjeci/odjeli, istraživački centri HAZU, javni instituti i druge ustanove, udruge, izdavačka poduzeća, kao i pojedinci.

 

 

Prijava/prijedlog se podnosi u razdoblju od 15. prosinca 2017. do 31. siječnja 2018. te mora sadržavati:

– podatke o predloženiku (životopis i podrobno obrazloženje)
– podatak o vrsti nagrade za koju se nekoga predlaže
– tri primjerka rada za koji se predlaže dodjela nagrade (za nagrade pod br. 2 i 4 obvezno, za ostale nagrade opcionalno; može se dostaviti i pdf rada)
– podatke o predlagatelju i potpis ovlaštene osobe predlagatelja, odnosno predlagatelja.

 

 

Prijava/prijedlog se šalje na adresu:

 

Odbor za dodjelu nagrada na području historiografije

(prof. dr. Damir Agičić / prof. dr. Željko Holjevac)

Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

i mailom: dagicic@ffzg.hr; zholjeva@ffzg.hr

 

 

prof. dr. sc. Damir Agičić
predsjednik Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti

prof. dr. sc. Željko Holjevac
predsjednik Društva za hrvatsku povjesnicu

 

 

Odgovori