ISHA OSIJEK (REGIONAL SEMINAR 2018): “YUGOSLAVIA REVISITED”

ISHA Osijek poziva na prijavu na regionalni seminar s temom “Yugoslavia revisited” koji će se održati od 14. do 18. ožujka 2018. godine u Osijeku.

 

 

 

ISHA OSIJEK

 

Tema seminara je “Yugoslavia revisited”, a na seminaru će, uz našu sekciju, sudjelovati 11 ISHA sekcija iz nekadašnjih jugoslavenskih zemalja te 6 sekcija studenata povijesti koji još nisu dio ISHA-e. Službeni jezik Seminara biti će engleski, no participanti će moći odabrati žele li svoju temu izlagati na materinjem jeziku te im se nudi izbor od pet radionica (https://ishaosijek.wordpress.com/page/).

 

 

The topic of the seminar is “Yugoslavia revisited”. 11 ISHA sections from the former Yugoslav countries and 6 sections of history students who are not yet part of ISHA will participate in our Seminar. The official language of the Seminar will be English, but the participants can choose whether they want to present their themes in their mother tongue and are offered a choice of five workshops (https://ishaosijek.wordpress.com/page/).

 

 

Regional Seminar 2018

 

 

Workshops

 

 

Odgovori