Poziv na znanstveni skup “Povijest gradova Bjelovarsko-bilogorske županije”

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru poziva na prijave za znanstveni skup “Povijest gradova Bjelovarsko-bilogorske županije”.

 

 

Znanstveni skup Povijest gradova Bjelovarsko-bilogorske županije – Prva obavijest i poziv

 

 

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru na temelju Programa rada za 2018. priprema jednodnevni znanstveni skup pod nazivom Povijest gradova Bjelovarsko-bilogorske županije.

 

Znanstveni skup će se održati krajem rujna 2018. a njegovi su suorganizatori Bjelovarsko-bilogorska županija i gradovi Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje.

 

Cilj je znanstvenog skupa prikazati razvoj svakog grada radi sažetog povijesnog pregleda njihovih posebnosti te međusobne povezanosti na prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije kao i prikazati povijesni i suvremeni razvoj pojedinih područja čovjekova rada i djelovanja.

 

S obzirom na cilj skupa slobodni smo predložiti neka tematska područja, ali je autorima otvorena mogućnost odrediti temu prema vlastitom interesu:

 

1. Povijesni razvoj: Od utemeljenja do suvremenih dana (Bjelovara, Čazme, Daruvara, Garešnice i Grubišnog Polja)

 

2. Povijesni i suvremeni razvoj pojedinih područja:
2.1. Gospodarstvo
2.2. Stanovništvo
2.3. Arheologija i etnologija
2.4. Graditeljstvo
2.5. Odgoj i obrazovanje (od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja)
2.6. Kultura, književnost
2.7. Sport, glazba, amaterska društva
2.8. Crkveno-vjerski život
2.9. Portreti znamenitih osoba
2.10. Domovinski rat

 

3. Povijesna kronologija pojedinog grada

 

4. Bibliografija radova o pojedinom gradu

 

Cjeloviti radovi sa skupa opsega do jednog autorskog arka, nakon pozitivnih recenzija, bit će objavljeni u časopisu Radovi Zavoda (br. 12/2018.) (http://hrcak.srce.hr/zavod-bjelovar). Članak s ilustracijama priprema se prema Uputama autorima (Vidjeti (http://hrcak.srce.hr/zavod-bjelovar) i treba ga predati prije održavanja skupa ili najkasnije do kraja listopada 2018. godine.

 

Molimo Vas da potvrdite svoje aktivno sudjelovanje i dostavite naslov teme izlaganja s kraćim opisom sadržaja teme/problema (sažetak do 250 riječi) do 30. prosinca 2017. na adresu: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Bjelovaru, Ul. A. B. Šimića 1/I, p.p. 111, ili na e-mail: zavodbj@hazu.hr, a za dodatne informacije dostupni su brojevi telefona 043/221 549, 043/221 594.

 

 

 

Odgovori