Znanstveni simpozij ‘Bizantski studiji u Hrvatskoj – retrospektiva i perspektive’

Znanstveni simpozij u nizu Colloquia Mediaevalia Croatica IV, naslovljen ‘Bizantski studiji u Hrvatskoj – retrospektiva i perspektive’, održat će se na Filozofskom fakultetu u Zagebu u petak, 24. studenog 2017. Skup počinje otvaranjem u Vijećnici fakulteta u 9h.

 

 

 

Za više informacija možete pogledati knjižicu sažetaka:

 

 

http://maia.ffzg.hr/att/2017/11/CMC04_%20bizant_knjizica_sazetaka_final.pdf

 

 

 

 

 

Odgovori