Znanstveni simpozij “Lakote in pomanjkanje: slovenski primer”

Na Inštitutu za novejšo zgodovino u Ljubljani održat će se 21. i 22. studenog 2017. znanstveni skup o gladi i oskudici u modernoj i suvremenoj povijesti.

 

 

 

 

Na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani bo 21. in 22. novembra 2017 potekal dvodnevni znanstveni simpozij z naslovom:

 

 

Lakote in pomanjkanje: slovenski primer.

 

 

 

Predavatelji bodo na ravni pojavnih oblik na ozadju družbenih, ekonomskih, vojaških ali naravnih vzrokov odpirali vprašanja o prehrani, pomanjkanju in odkriti lakoti. Na študiji primerov bodo izpostavljene značilnosti pomanjkljive prehrane ali odkrite lakote, kot občih, lokalnih ali družbeno skupinskih oziroma osebnih historičnih izkušenj. Predstavljena bodo vprašanja vsakodnevnih življenjskih strategij in praks ter racionalizacije stvarnosti v razmerah pomanjkanja ali lakote, kot tudi vsebinske analize dolgoročno spreminjajočih se vzorcev prehranjevanja v odvisnosti od splošne ravni družbene prehrambne blaginje.

 

 

Več o simpoziju najdete na spodnji povezavi:

 

Lakote in pomanjkanje: slovenski primer

 

 

http://www.inz.si/dogodki.php#71

 

 

 

Odgovori