Siniša Malešević, “Države-nacije i nacionalizmi: Organizacija, ideologija i solidarnost”

Nakladnik Jesenski i Turk objavio je knjigu Siniše Maleševića koja polazi od toga da je nacionalizam “još uvijek najpopularniji ideološki diskurs”.

 

 

 

 

Siniša Malešević

 

Države-nacije i nacionalizmi : Organizacija, ideologija i solidarnost

 

 

Nakladnik: Naklada Jesenski i Turk
11/2017.
248 str.

 

 

Ima tome već dvjestotinjak godina kako se državi-naciji i nacionalizmu proriče nestanak, dok činjenice govore drugo: nacionalizam je još uvijek najpopularniji ideološki diskurs a država-nacija jedini priznati vid vladavine nad nekim teritorijem.

 

 

Nacionalni identiteti se, naime, doista percipiraju kao neka opipljiva, prirodna i normalna stanja bivanja, svojstvena ili po mogućnosti svojstvena svakome. Takva vjerovanja imaju stvarne posljedice, u tom smislu što se njima reproduciraju i održavaju nazori na društvenu zbilju kojima je okosnica u naciji i identitetu.

 

 

“Činjenica da su prethodnici današnjih ljudi svoju društvenu zbilju definirali u okviru Zemlje kao ravne ploče, međutim, ne čini ovaj planet ništa ravnijim nego što jest, i rekao bih da se nešto slično može reći i za nacionalne identitete.”

 

 

Tema države-nacije i nacionalizma ne prestaje biti spornom. Otkud one, i o čemu je uopće riječ? Maleševićev je pristup i originalan i iznimno uzbudljiv: ovdje se ne ističu ni kultura ni biološko podrijetlo nego organizacija, ideologija, te postupci preobrazbi solidarnosti.
– Krishan Kumar, Sveučilište Virginia

 

 

Teza koju [autor] ovdje izlaže i koja će zasigurno potaknuti brojne kritičke rasprave tiče se kvalifikacije koncepta nacionalnog identiteta kao “pojmovne himere”, kao pojma kojem “manjkaju jasni empirijski referenti”.
– Davorka Matić, Sveučilište u Zagrebu

 

 

Izvor: http://www.mvinfo.hr/knjiga/11964/drzave-nacije-i-nacionalizmi-organizacija-ideologija-i-solidarnost

 

 

Odgovori