Povijesna večer „Makedonija i Hrvatska od početka 19. stoljeća do kraja Prvog svjetskog rata”

Povijesna večer – na kojoj će predavati povjesničari Nataša Kotlar-Trajkova, Liljana Guševska i Igor Despot– bit će u utorak, 7. studenog 2017. u 19 sati u Zagrebu (Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27).

 

 

 

 

MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO
„OHRIDSKI BISER”

 

 

ORGANIZIRA I POZIVA VAS
NA KULTURNU MANIFESTACIJU

 

 

„DUH MAKEDONIJE U HRVATSKOJ”

 

 

7. studenog 2017. godine, u 19.00 sati
Tribina Grada Zagreba
Kaptol 27, Zagreb

 

 

POVIJESNA VEČER

„MAKEDONIJA I HRVATSKA OD POČETKA 19. STOLJEĆA DO KRAJA PRVOG SVJETSKOG RATA”

 

 

Predavači:

 

Prof. dr. sc. Nataša Kotlar-Trajkova, Institut za nacionalnu povijest, Skopje
„Makedonsko-hrvatske povijesne paralele u XIX. stoljeću“

 

Prof. dr. sc. Liljana Guševska, Institut za nacionalnu povijest, Skopje
„Kulturni procesi u Makedoniji i Hrvatskoj u XIX. stoljeću“

 

Doc. dr. sc. Igor Despot, povjesničar, Zagreb
„Balkanski ratovi: osvajanje i podjela Makedonije“

 

 

Moderator:

 

Doc. dr. sc. Vedran Obućina, Institut za europske i globalizacijske studije, Split

 

 

RADUJEMO SE VAŠEM POSJETU!

 

 

FINANCIJSKA PODRŠKA

 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

 

 

MАКЕДОНСКО КУЛТУРНО ДРУШТВО
„OХРИДСКИ БИСЕР”

 

 

OРГАНИЗИРА И ВЕ ПОКAНУВА
НА КУЛТУРНАТА МАНИФЕСТАЦИЈА

 

 

„ДУХОТ НА МАКЕДОНИЈА ВО ХРВАТСКА”

 

 

7 ноември 2017 година, во 19.00 часот
Трибина на Град Загреб
Каптол 27, Загреб

 

 

 

ИСТОРИСКА ВЕЧЕР

 

 

„МАКЕДОНИЈА И ХРВАТСКА ОД ПОЧЕТОКОТ НА 19. ВЕК ДО КРАЈОТ НА ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА”

 

 

 

Предавачи:

 

Проф. д-р Наташа Котлар-Трајкова, Институт за национална историја, Скопје
„Македонско-хрватски историски паралели во XIX век“

 

Проф. д-р Лилјана Гушевска, Институт за национална историја, Скопје
„Културни процеси во Македонија и Хрватска во XIX век“

 

Доц. д-р Игор Деспот, историчар, Загреб
„Балканските војни и освојувањето на Македонија“

 

 

Модератор:
Доц. д-р Ведран Обуќина, Институт за европски и глобализациски студии, Сплит

 

 

СЕ РАДУВАМЕ НА ВАШАТА ПОСЕТА!

 

 

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА

 

 

Министерство за надворешни и европски работи на Република Хрватска

 

 

Duh Makedonije u Hrvatskoj – povijesna veèer 2

 

 

Odgovori