Workshop “Prostor kao perspektiva za istraživanje Jugoslavije / Space as a perspective for research of Yugoslavia”

Centar za jugoslovenske studije (Cejus) i Berlinski centar za transnacionalno istraživanje granica organizirali su u Beogradu znanstveni skup “Prostor kao perspektiva za istraživanje Jugoslavije / Space as a perspective for research of Yugoslavia”.

 

 

 

 

Cejus: Centar za jugoslovenske studije

 

 

Fakultet za medije i komunikacije

 

 

Univerzitet Singidunum

 

 

Beograd

 

 

8. 10. 2017.

 

PROSTOR KAO PERSPEKTIVA ZA ISTRAŽIVANJE JUGOSLAVIJE – SPACE AS A PERSPECTIVE FOR RESEARCH OF YUGOSLAVIA

 

 

Ovog je vikenda Centar za jugoslovenske studije (Cejus) zajedno sa Berlinskim centrom za transnacionalno istraživanje granica Border Crossings/Crossing Borders (Berlin Center for Transnational Border Research), uz podršku DAAD na Fakultetu za medije i komunikacije (Beograd) održao workshop PROSTOR KAO PERSPEKTIVA ZA ISTRAŽIVANJE JUGOSLAVIJE (SPACE AS A PERSPECTIVE FOR RESEARCH OF YUGOSLAVIA). Na radionici su učestvovali saradnici oba centra, te kolege iz više naučnih i kulturnih ustanova, muzeja i organizacija iz pet zemalja:

 

 

Dr. Nenad Stefanov (Humboldt Universität Berlin) i dr Srđan Radović (Etnografski institut SANU, Beograd): Uvodno izlaganje/Introduction

 

Dr. Marko Zajc (Inštitut za novejšu zgodovinu, Ljubljana): Boders and administrative legacy / Granice i administrativno nasljeđe

 

Dr Lada Stevanović (Etnografski institut SANU, Beograd): Borders of Yugoslav national identity in the Kingdom of Yugoslavia / Granice jugoslovenskog nacionalnog identiteta u Kraljevini Jugoslaviji

 

Dr Milivoj Bešlin (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd): Community of the peoples and/or community of the republics and provinces: specificities of the Yugoslav federalist frame/ Zajednica naroda i(li) republika i pokrajina: Specifičnosti jugoslovenskog federalističkog okvira

 

Dr Petar Todorov (Univerzitet „Sveti Kiril i Metodij“, Skopje): Creation of borders: demarcation between Yugoslavia and Albania in the Ohrid Lake area (1912-1928)/ Stvaranje granica: razgraničenje Jugoslavije i Albanije u predelu Ohridskog jezera (1912-1926)

 

Dr. Kaja Širok (Muzej za novejšo zgodovino, Ljubljana): The “mobile” Adriatic borders. The story of the temporary border 1945/47 / “Mobilne” jadranske granice. Priča o privremenoj granici 1945/47

 

Elizabeta Georgieva (Narodna biblioteka “Detko Petrov”, Dimitrovgrad): Book without frontiers. Libraries in the context of border shifts. Serbo-Bulgarian Experience / Knjiga bez granica. Biblioteke u kontekstu pomeranja granica. Srpsko-bugarsko iskustvo

 

Dr Sanja Petrović Todosijević (Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd): On the passage. Jewish refugees in the Kingdom of Yugoslavia 1933-1941/ Na proputovanju. Jevrejske izbeglice u Kraljevini Jugoslaviji 1933-1941.

 

Dr Ivana Pantelić (Institut za savremenu istoriju, Beograd): Gendering revolutionary institutions in Second World War Yugoslavia / Mesto žene u revolucionarnim institucijama u Drugom svetskom ratu

 

Ruža Fotiadis (Humboldt Universität Berlin): “Dangerous friends, unfaithful brothers” – proximity and distance in international relations / “Opasni prijatelji, nevjerna braća” – bliskost i udaljenost u međunarodnim odnosima

 

Aleksandar Todosijević (Udruženje za društvenu istoriju – Euroclio, Beograd): Learning a history that is ‘not yet history’/ “Učenje istorije koja to još uvek nije”

 

Dr Srđan Atanasovski (Muzikološki institut SANU, Beograd): Songbooks and territory: The role of mass singing in early socialist Yugoslavia / Pesmarice i teritorija: uloga masovnog pevanja u ranoj socijalističkoj Jugoslaviji

 

Dr Ana Petrov (Fakultet za medije i komunikacije, Beograd): Society without the territory: (Re)connecting Yugoslavs through Yugoslav popular music / Društvo bez teritorije: ponovno povezivanje Jugoslovena kroz jugoslovensku popularnu muziku

 

Dr. Iva Kosmos (Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, Ljubljana): „When we were not a periphery“: critical nostalgia and Yugoslav space in the fiction documentary „Houston, we have a problem“ / “Kada nismo bili periferija”: kritička nostalgija i jugoslavenski prostor u igrano-dokumentarnom filmu „Hjustone, imamo problem“

 

Dr Andrija Filipović (Fakultet za medije i komunikacije, Beograd): Technologies of discursive formation of sexuality in Yugoslavia / Tehnologije diskurzivnog formiranja seksualnosti u Jugoslaviji

 

Prof. dr Dubravka Đurić (Fakultet za medije i komunikacije, Beograd): Post-Yugoslav feminist and female magazines / Postjugoslovenski feministički i ženski časopisi

 

Discussing participants:

 

Izv. prof. dr. sc. Igor Duda (Sveučilište Jurja Dobrile, Pula/CKPIS)
Ivan Manojlović (Muzej Jugoslavije, Beograd)
Ana Panić (Muzej Jugoslavije, Beograd)
Snežana Stanković (Humboldt Universität Berlin)
Prof. Dr. Christian Voss (Humboldt Universität Berlin)

 

 

Izvor i dodatne informacije:

 

https://www.facebook.com/cejus.jus/

 

http://www.fmk.singidunum.ac.rs/projekti/19-fakultetski-centri/

 

 

Odgovori