Krešimir Regan “Srednjovjekovne i renesansne utvrde Hrvatskog zagorja”

Objavljena je knjiga Krešimira Regana “Srednjovjekovne i renesansne utvrde Hrvatskog zagorja” (Donja Stubica 2017, 435 str.).

 

 

 

 

Nova knjiga dr.sc. Regana “Srednjovjekovne i renesansne utvrde Hrvatskog zagorja”

 

U ovoj knjizi, napisanoj na izvornoj povijesnoj građi, objavljenim izvorima, pregledu i komparaciji postojeće povijesne literature, istraživanju i pravilnom vrednovanju materijalnih tragova te analize narodnih predaja, autor je cjelovito prikazao srednjovjekovne i novovjekovne utvrde na području Hrvatskoga zagorja i u njegovim rubnim zonama prema varaždinskoj Podravini i gornjem Polonju, odnosno kalničko-križevačkoj regiji. Obrađene su sve utvrde na tom području neovisno o tome jesu li u uporabi, pod krovom i većim dijelom sačuvane strukture ili se nalaze u nejasnim i teško vidljivim tragovima, ili se o njihovu postojanju zna samo na temelju pisanih tragova i dostano uvjerljivih pretpostavki. U knjizi je ukupno obrađeno 108 utvrda, od čega 37 otpada na utvrđene crkve i samostane. Autor ne samo da je obišao sva srednjovjekovna utvrđenja, renesansne kaštele i utvrđene crkve već je uspio prikupiti i svu dostupnu objavljenu literaturu i arhivske izvore o pojedinim građevinama. Najvrjednija je ipak, autora interpretacija samih lokaliteta, njegovo istinsko poznavanje arhitektonskih karakteristika srednjovjekovnih i renesansnih utvrđenja te pronalaženje još dosada potpuno nepoznatih utvrđenja, čije je registriranje ponekad bilo evidentno zahtjevno budući da ih se moglo pronaći jedino pažljivo pretražujući snimke iz zraka i potom odlaskom na teren kako bi se ustanovilo njihovo stvarno stanje, što je autor redovito i činio. Knjiga također sadrži i niz iznimno atraktivnih fotografija koje autor donosi gotovo za svaku lokaciju, a na kojima je, kad god je to moguće, vidljivo staro stanje zdanja te zatečena stanja. Tlocrti, stari crteži i nacrti dodatna su vrijednost knjige, kao i posebna tablica na kraju, u kojoj nam autor donosi podatke o imenu lokaliteta, vremenu nastanka utvrđenja, položaju utvrde, materijalu od kojeg je utvrđenje bilo napravljeno i tipu utvrđenja.

 

Izdavač knjige je Kajkaviana iz Donje Stubice, te se knjiga može nabaviti kod njih.

 

Izvor: https://darkoantolkovic.wordpress.com/2017/09/11/nova-knjiga-dr-regana-srednjovjekovne-i-renesansne-utvrde-hrvatskog-zagorja/

 

 

 

Odgovori