Predstavljanje knjige Ljiljane Dobrovšak „Židovi u Srijemu“ u Vukovaru

U petak, 15. rujna 2017. u Gradskoj knjižnici u Vukovaru bit će predstavljena knjiga Ljiljane Dobrovšak „Židovi u Srijemu: Od doseljenja do Holokausta“.

 

 

Predstavljanje knjige dr. sc. Ljiljane Dobrovšak ŽIDOVI U SRIJEMU

 

 

U petak 15. rujna 2017. godine u Gradskoj knjižnici u Vukovaru bit će predstavljena knjiga ŽIDOVI U SRIJEMU: Od doseljenja do Holokausta dr. sc. Ljiljane Dobrovšak, više znanstvene suradnice Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Uz autoricu, knjigu će predstaviti Stjepan Prutki, viši arhivist Državnog arhiva u Vukovaru, prof. dr. sc. Dražen Živić, voditelj Područnog centra Vukovar Instituta Pilar i Ruža Marić, ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar.

 

Pozivnica:

 

http://www.pilar.hr/images/stories/dokumenti/podrucni/vukovar/pozivnica_zidovi_u_srijemu.pdf

 

 

Izvor:

 

http://www.pilar.hr/novosti/sve-novosti/20-izdvojeno/914-predstavljanje-knjige-dr-sc-ljiljane-dobrovsak-zidovi-u-srijemu-15-9-2017

 

 

Odgovori