Znanstveno-stručni kolokvij “Slojevi sjećanja i identitet Vukovara u dvadesetom stoljeću”

Znanstveno-stručni kolokvij će se održati u Gradskom muzeju Vukovar u petak (15.IX.2017) u 9:30 sati.

 

 

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar, Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru, Državni arhiv u Vukovaru i Gradski muzej Vukovar pozivaju na znanstveno-stručni kolokvij SLOJEVI SJEĆANJA I IDENTITET VUKOVARA U DVADESETOM STOLJEĆU. Znanstveno-stručni kolokvij će se održati u Gradskom muzeju Vukovar (Vlastelinska dvorana) 15. rujna 2017. (petak), s početkom u 9:30 sati.

 

Program kolokvija:

 

http://www.pilar.hr/images/stories/dokumenti/podrucni/vukovar/sjecanje_20/slojevi_sjecanja.pdf

 

 

Izvor:

 

http://www.pilar.hr/novosti/sve-novosti/20-izdvojeno/911-kolokvij-slojevi-sjecanja-i-identitet-vukovara-u-20-stoljecu

 

 

Odgovori