Jugoslavija u istorijskoj perspektivi

Ovih je dana objavljena knjiga “Jugoslavija u istorijskoj perspektivi” (Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd 2017) – rezultat rada projekta YU historija – koja je dostupna u pdf-formatu.

 


 

Jugoslavija u istorijskoj perspektivi (Beograd, 2017)

 

 

„JUGOSLAVIJA U ISTORIJSKOJ PERSPEKTIVI“ – knjiga koju ste dugo čekali. Sveobuhvatno vidjenje Jugoslavije bez koga se ne može razumeti ni njena dva raspada ni njene dve obnove. Knjiga je neophodni predložak za promišljanje budućnosti regiona.

 

 

http://www.yuhistorija.com/serbian/index.html

 

 

Publikacija – download >

 

http://www.yuhistorija.com/serbian/doc/jugoslavija%20u%20istorijskoj%20perspektivi.pdf

 

 

Sadržaj

Reč izdavača
Zašto ovaj projekat

 

Predgovor
Jugoslavija iz različitih uglova

 

Uvod
Multiperspektivnost (post)jugoslovenskih istorija

 

I — VIŠESTRUKA JUGOSLAVENSTVA – KAKO JUGOSLAVENSKI NARODI ULAZE U JUGOSLAVIJU

 

Drago Roksandić
Jugoslavenstvo prije Jugoslavije

 

II — JUGOSLOVENSKO ISKUSTVO U NACIONALNIM PERSPEKTIVAMA

 

Husnija Kamberović
Bošnjaci, Hrvati i Srbi u Bosni i Hercegovini i u Jugoslaviji
U stalnom procepu

 

Šerbo Rastoder
Crna Gora i Crnogorci u Jugoslaviji
Gubitak državnosti i njena obnova

 

Ivo Goldstein
Hrvatska i Hrvati u Jugoslaviji
Suprotstavljanje centralizmu

 

Ljubica Jančeva i Aleksandar Litovski
Makedonija i Makedonci u Jugoslaviji
Uspostavljanje sopstvenog identiteta

 

Božo Repe
Slovenija i Slovenci u Jugoslaviji
Zašto su ušli i zašto su izašli: tri slovenačke odluke o jugoslovenstvu

 

Latinka Perović
Srbi i Srbija u novovekovnoj istoriji
Iskustvo sa drugim narodima

 

Mrika Limani
Kosovo u Jugoslaviji
Protiv kolonijalnog statusa

 

Milivoj Bešlin
Vojvodina u Jugoslaviji
Borba za autonomiju

 

III — JUGOSLAVIJA U ISTORIJSKOJ PERSPEKTIVI (1918–1991)

 

Srđan Milošević
Društvo Jugoslavije 1918–1991
Od stagnacije do revolucije

 

Igor Duda
Svakodnevni život u obje jugoslavenske države

Hvatanje koraka sa Evropom

 

Vladimir Gligorov
Jugoslavija i razvoj
Korist i troškovi – ključna tema sporenja

 

Nenad Makuljević
Jugoslovenska umetnost i kultura
Od umetnosti nacije do umetnosti teritorije

 

Tvrtko Jakovina
Jugoslavija na međunarodnoj pozornici
Aktivna koegzistencija nesvrstane Jugoslavije

 

Mitja Velikonja
Načini sećanja na Jugoslaviju
YU-retrovizor

 

IV — ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

 

Srđan Milošević i Milivoj Bešlin
Posle Jugoslavije
Problemi društvene transformacije

 

Vladimir Gligorov
Razlozi i posledice raspada Jugoslavije

 

BIOGRAFIJE AUTORA

 

 

Odgovori