Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

Od 20. svibnja 2017. na snazi je izmijenjeni Zakon o arhivskom gradivu i arhivima koji se, između ostalog, odnosi na dostupnost javnog arhivskog gradiva nastalog prije 22.XII.1990.

 

 

 

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_46_1070.html

 

 

 

 

Hrvatski državni arhiv

 

 

Arhivski propisi

 

 

Arhivsku djelatnost u Republici Hrvatskoj uređuju Zakon o arhivskome gradivu i arhivima te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskome gradivu i arhivima, a pojedina područja rada arhiva uređuju posebni propisi:

 

 

http://www.arhiv.hr/Arhivska-sluzba/Arhivski-propisi

 

 

 

 

O izmjenama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima govorio je u intervjuu tjedniku Nacionalu ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva dr. sc. Dinko Čutura:

 

 

http://www.arhiv.hr/O-nama/O-nama-iz-medija/ArticleId/40/oamid/3495

 

 

 

Odgovori