Misliti jugoslovanski socializem tri desetletja kasneje

Radionica o jugoslavenskom socijalizmu održava se u ZRC SAZU u Ljubljani (15-16.VI.2017).

 

 

 

Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU

 

15 June – 16 June

 

ZRC SAZU
Novi trg 2, Ljubljana, Slovenija

 

Osnovna zamisel organizatorja delavnice je skozi dvodnevne intenzivne pogovore in skozi premislek tem, s katerimi se ta hip najbolj intenzivno ukvarjamo, priti do pogleda na ključna vprašanja in dileme pri preučevanju jugoslovanskega socializma. Pri tem so naši motivi posledica prepričanja, da je danes, skoraj tri desetletja od konca socializma in od razpada Jugoslavije, nujna samorefleksija ter premislek aksioloških in paradigmatskih predpostavk, ki definirajo polje raziskav jugoslovanskega socializma. Hkrati se nam zdi nujna in neizogibna de-eksotifikacija jugoslovanskega primera in »normalizacija« vseh dilem, dvoumnosti in napetosti, s katerimi se srečujejo raziskovalci na tem področju. Zato bi vas radi spodbudili k razmisleku in pogovoru o formi, časovnosti, modernosti, glasu, afektu, subjektivnosti itn., ter k dialogu s klasiki kakor so Benjamin, Simmel, Bahtin, itd., ki so o teh dilemah, dvoumjih in napetosti že razmišljali. Prav tako se nam zdi pomemben premislek umeščanja študij o jugoslovanskem socializmu znotraj in v odnosu do prevladujočih pogledov na akademsko ter drugo produkcijo pripovedi o vzhodni Evropi ter političnih in moralnih predpostavk in posledic ter produkcije, kakor tudi širših epistemoloških polj kot so post-kolonijalne študije, globalni Jug ipd.

 

Vseh teh vprašanjih bi se radi dotaknili skozi pogovor o naših lastnih raziskovanjih, naših lastnih epistemoloških (ter tudi moralnih in političnih) pomislekov, ki predstavljajo hkratni izziv in pogonsko gorivo teh raziskovanj samih.

 

PROGRAM

 

čet/v/rte/a/k 15. 6.
13.00-14.45 I sesija

 

UVOD
Ana Hofman: Od socijalističke moralnosti do nemoralnosti socijalizma: Jugoslovensko iskustvo kao prostor promišljanja društvenih promena

 

14.45-15.30 kosilo/ručak (na ZRCu)

 

15.30-17.15 II sesija

 

Tanja Petrović: Sećanje na socijalizam, performiranje klase: Ponte Rosso kao mesto sećanja

Dijana Jelača: O vitalnosti iščašenih perspektiva, ili, šta nedostaje ovoj priči

 

18.00-19.30 Mestni muzej Ljubljana/Gradski muzej Ljubljana, razstava/izložba “Nova doba prihaja! Industrija – delo – kapital”
19.30- večer/j/a

 

Pete/a/k 16. 6.

 

10.00-11.45. I sesija

 

Mišo Kapetanović: Malterom i ciglom: jugoslovenska radnička klasa i kriminalizacija neformalne gradnje

Boris Koroman: (Post)socijalizam i tranzicijski Drugi

 

pav/u/za za kavo/kafu/kavu

 

12.00-14.15 II sesija

 

Danijela Lugarić: O ekonomiji klase i (ekonomiji) književnosti i kulture u socijalizmu

Andrea Matošević: O „plauzibilnim narativima napretka“: pregalački rad i njegove artikulacije

Martin Pogačar: Imponderable presents of stuff socialist, material and otherwise

 

14.15-16.00 pau/v/za za kosilo/ručak

 

16.00-18.00 zaključne misli in dogovori

 

18.00- večer/j/a

 

Delavnica bo potekala v Sejni sobi ZRC SAZU, 1. nadstropje, Novi trg 2, Ljubljana.

 
Izvor: https://www.facebook.com/events/113951875876667/

 

 

Odgovori