“Fond mjeseca”: HR-DAZG-37 Narodni odbor grada Zagreba

“Fond mjeseca” (svibanj 2017) Državnog arhiva u Zagrebu je fond HR-DAZG-37 Narodni odbor grada Zagreba.

 

 

Državni arhiv u Zagrebu

 

Državni arhiv u Zagrebu


Fond mjeseca

http://daz.hr/fond-mjeseca/

 
Fond mjeseca – svibanj 2017.

 

HR-DAZG-37 Narodni odbor grada Zagreba
Arhivski fond Narodni odbor grada Zagreba (oznaka HR-DAZG-37.) je jedan od najobimnijih i najsloženijih fondova u Državnom arhivu u Zagrebu. Narodni odbor grada Zagreba kao stvaratelj arhivskog gradiva djelovao je u razdoblju od 1945. do 1963. godine, a obuhvaćao je predstavnička, izvršna i upravna tijela. Česte promjene organizacijske strukture dovele su do složene strukture ovog fonda. On je podijeljen na 40 podfondova, te 212 serija i 123 podserije u količini od gotovo 7000 tehničkih jedinica. Najznačajniju dokumentaciju predstavljaju zapisnici sjednica predstavničkih i izvršnih tijela, jer su u njima sadržane sve važne odluke za grad. Dokumentacija upravnih tijela odražava njihovu široku djelatnost u svim područjima političkog, društvenog i gospodarskog života grada, a sadrži i spise važne građanima za ostvarivanje njihovih prava i interesa. Državni arhiv u Zagrebu je prošle godine objavio knjigu „Narodni odbor grada Zagreba 1945. – 1963.“ s clijem da svim potencijalnim korisnicima olakša korištenje gradiva ovog arhivskog fonda.

 
Prilozi:

 

1.
Zapisnik Gradske izborne komisije o rezultatima prvih poslijeratnih izbora za gradski i rajonske narodne odbore održanih 14. listopada 1945. godine
HR-DAZG-37.2.1. Narodni odbor grada Zagreba, Gradska izborna komisija, Dokumentacija o izborima (kut. 1)

 

2.
Godišnji izvještaj o radu Narodnog odbora grada Zagreba u 1953. godini (siječanj 1954. godine)
HR-DAZG-37.5.3. Narodni odbor grada Zagreba, Opći odjel, Izvještaji o radu Narodnog odbora grada Zagreba i nižih narodnih odbora (knj. 264)

 

3.
Jedna od varijanti položaja nikad izgrađene zagrebačke savske luke, u: Pristanište Zagreb – studija „Hidroprojekata“ 1961. godine
HR-DAZG-37.4.7. Narodni odbor grada Zagreba, Kabinet predsjednika, Korespondencija s pravnim osobama s područja grada Zagreba (kut. 44)

 

4.
Organigram gradske ustanove Narodni park „Maksimir“ (siječanj 1950. godine)
HR-DAZG-37.5.4.2. Narodni odbor grada Zagreba, Opći odjel, Organizacijska struktura i nadležnosti tijela javne uprave Narodnog odbora grada Zagreba, narodnih odbora rajona i općina (kut. 316)

 

5.
Tjedni izvještaj o ponudi i potražnji živežnih namirnica na tržnici Pod zidom od 10. do 15. svibnja 1948. godine
HR-DAZG-37.14.3.5. Narodni odbor grada Zagreba, Odjel za trgovinu i opskrbu, Izvještaji Tržnog pododsjeka (kut. 210)

 

6.
Kategorizacija restorana Hotela „Dubrovnik“ (studeni 1949. godine)
HR-DAZG-37.17.2. Narodni odbor grada Zagreba, Povjereništvo za turizam i ugostiteljstvo, Dokumentacija o ugostiteljskim objektima (kut. 23)

 

Odgovori