Poziv za prijavu na konferenciju “Modernist Sculpture and Culture: Historiographical Approaches and Critical Analyses” (Split, 26-27. X. 2017)

Pozivaju se svi zainteresirani za prijavu na konferenciju “Modernist Sculpture and Culture: Historiographical Approaches and Critical Analyses” koja će se održati na Filozofskom fakultetu u Splitu (26-27.X.2017).

 

 

POZIV ZA PREDAJU RADOVA ZA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU

 

Pozivaju se svi zainteresirani za predaju radova za konferenciju pod nazivom Modernist Sculpture and Culture: Historiographical Approaches and Critical Analyses koja će se održati od 26. do 27. listopada 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Splitu.

 

Prijave se vrše ispunjavanjem Google Forms prijavnice na sljedećoj adresi:
https://goo.gl/forms/A0H6bQFCJxTAdKIi1

 

Potrebno je ispuniti sva polja prema uputama te priložiti sažetak (ne više od 300 riječi) i kratki CV (koji treba uključivati stručne i znanstvene interese, afilijaciju i kratku biografiju), ne kasnije od 20. svibnja 2017. Kako je službeni jezik konferencije engleski, sažetak, životopis kao i sve ostale informacije u prijavnom obrascu također trebaju biti na engleskom. Konferencija je dio istraživačkog projekta CROSCULPTURE (IP-2016-06-2112) kojeg podupire Hrvatska zaklada za znanost.

 

https://crosculpture.wixsite.com/crosculpture-hrzz

 

www.facebook.com/crosculpture

 
Za sva pitanja kontaktirati organizatora na sljedećoj e-mail adresi: cro.sculpture@gmail.com

 

Detaljan poziv s uputama: HR, ENG

 

Izvor: http://www.ffst.unist.hr/

 

Odgovori